European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

C2 Advanced Multi-domain Environment and Live Observation Technologies

Article Category

Article available in the following languages:

Integracja technologii nadzoru europejskich granic

Europejskie władze w coraz większym stopniu polegają na wykorzystaniu zaawansowanych technologii do monitorowania przejść granicznych. Zespół projektu CAMELOT opracował modułowy system, który integruje różne rozwiązania technologiczne państw członkowskich.

Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

Swobodny przepływ osób jest podstawowym prawem obywatelskim w Unii Europejskiej. Umożliwia to podpisany w 1985 roku układ z Schengen, w dużej mierze bez kontroli granicznych, który obejmuje obecnie 26 państw członkowskich, a tym samym 400 milionów ludzi i 4 312 099 kilometrów kwadratowych powierzchni. Rozszerzenie strefy Schengen na przestrzeni lat dostarczyło nowych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa granic, przed którymi stoją władze. Podobnie jak niedawny kryzys uchodźczy związany z ucieczkami z Afganistanu, Libii i Syrii i przekraczaniem zewnętrznych granic lądowych i morskich Grecji, Włoch, Portugalii i Hiszpanii. Państwa członkowskie coraz częściej poszukują rozwiązań technologicznych w zakresie kontroli granicznych, w szczególności możliwości wykorzystania bezzałogowych pojazdów patrolowych. „Problem polega na tym, że każde państwo, a nawet poszczególne ministerstwa w ich obrębie, opracowały własne rozwiązanie problemu, które wymaga współpracy i standaryzacji”, mówi George Karakonstantis, koordynator finansowanego ze środków UE projektu CAMELOT. CAMELOT został utworzony w celu ustanowienia protokołów, które integrują systemy dowodzenia i kierowania (ang. Command and Control, C2) działające w całej Europie. Zespół opracował, przeprowadził prototypowanie, przetestował i zademonstrował różne moduły usługowe systemów C2, zaprojektowane dla wielu platform i oparte na skalowalnej i adaptowalnej architekturze, zbudowanej w ramach projektu.

Osiągnięcie interoperacyjności

Umożliwienie różnym europejskim infrastrukturom C2 skoordynowanej i spójnej komunikacji jest ważne nie tylko dla bezpieczeństwa, ale także dla redukcji niepotrzebnych kosztów. Alternatywnym rozwiązaniem byłoby zainwestowanie w zupełnie nowy system C2, budowany od podstaw. Zespół projektu CAMELOT musiał stawić czoła wielu wyzwaniom przy planowaniu interoperacyjności między europejskimi systemami C2. Niektóre systemy były zastrzeżone i stanowiły „czarne skrzynki” o zamkniętych architekturach, natomiast inne były po prostu starsze, a zatem niezgodne z nowszymi systemami. „Naszym rozwiązaniem było opracowanie unikalnego środowiska opartego na adapterach i oprogramowaniu pośredniczącym, które łączą różne komponenty systemu i zasoby zewnętrzne oraz umożliwiają operatorom sterowanie nimi wszystkimi za pośrednictwem jednej platformy: CAMELOT”, wyjaśnia Karakonstantis z firmy EXODUS SA pełniącej rolę gospodarza projektu. Platforma CAMELOT łączy różne zasoby – od czujników ruchu i środowiskowych, przez kamery i różne bezzałogowe pojazdy lądowe, morskie lub powietrzne, po scentralizowaną stację C2. Operatorzy używają tej stacji do planowania misji i wysyłania zasobów do problematycznych obszarów. Rozwiązanie zawiera również aplikację mobilną zapewniającą operatorom dostęp zdalny, na przykład podczas patrolu. Platforma CAMELOT monitoruje i wykrywa zagrożenia w czasie rzeczywistym wykorzystując do interpretacji danych z nadzoru analizę danych i moduły ich scalania. Moduły komunikacyjne i wspólny mechanizm wymiany informacji ułatwiają przepływ informacji między zasobami, platformą i jej operatorami. System został również zaprojektowany tak, aby optymalizować zużycie energii przez pojazdy bezzałogowe, a także komunikację z centralną stacją C2, wydłużając żywotność akumulatorów w celu wydłużenia czasu trwania misji.

Zwiększona skuteczność operacyjna

Projekt platformy został zweryfikowany za pomocą narzędzi symulacyjnych, co umożliwiło również wirtualną demonstrację pilotażową z realistycznymi scenariuszami zagrożeń. Przedstawiciele agencji bezpieczeństwa granic morskich i lądowych z Bułgarii, Grecji, Irlandii, Polski, Portugalii i Rumunii przyglądali się scenariuszom misji i reakcjom systemu. Skuteczność operacyjna została dodatkowo zweryfikowana podczas warsztatów z udziałem podmiotów zewnętrznych, takich jak FRONTEX. „Informacje zwrotne upewniły nas co do wartości platformy CAMELOT, ponieważ wykazały jej przydatność do poprawy świadomości sytuacyjnej i podejmowania decyzji przez operatorów”, dodaje Karakonstantis. Zespół zidentyfikował narzędzia i moduły, które można najłatwiej skomercjalizować i obecnie bada możliwości dalszego finansowania, zwłaszcza w ramach nowego programu „Horyzont Europa”, aby kontynuować ten proces. „Wraz z rozwojem satelitów szerokopasmowych, które ułatwią interakcję między rozproszonymi bezzałogowymi zasobami, nasze rozwiązanie prawdopodobnie stanie się bardziej atrakcyjne”, podsumowuje Karakonstantis.

Słowa kluczowe

CAMELOT, bezpieczeństwo, granica, uchodźca, zagrożenie, pojazdy bezzałogowe, układ z Schengen

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania