Skip to main content

Artificial Intelligence for Livestock Health Management.

Article Category

Article available in the folowing languages:

Obserwowanie stad przez kamery pozwoli na wcześniejsze wykrywanie problemów

Selkit (ang. „Serket”) była egipską boginią przyrody, zwierząt, medycyny i magii. Obecnie firma nosząca tę nazwę opracowała system oparty na chmurze, który łączy wszystkie te dziedziny i ma na celu wykrywanie potencjalnych problemów zdrowotnych u zwierząt gospodarskich, zanim się rozprzestrzenią.

Gospodarka cyfrowa
Żywność i zasoby naturalne

Rolnictwo czeka rewolucja w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, a finansowany przez Unię Europejską projekt SERKET wnosi istotny wkład w te przemiany. Projekt przekształca działalność rolniczą dzięki łatwej w użyciu platformie opartej na sztucznej inteligencji, służącej do monitorowania zwierząt gospodarskich. Odpowiedź na kluczową potrzebę Naukowcy z projektu SERKET rozmawiali z hodowcami trzody chlewnej z Węgier, Włoch i Holandii, gdzie stwierdzono niepokojąco wysoką śmiertelność zwierząt gospodarskich. Około 3-5 % zwierząt pada w okresie tuczu między odsadzeniem a ubojem, a przy uwzględnieniu czasu od urodzenia do uboju wskaźnik śmiertelności wzrasta do 16 %. Oprócz chorób, powszechnym źródłem zakażeń są zarówno agresja, jak i otwarte rany. Biorąc pod uwagę istotny niedobór siły roboczej w rolnictwie, nie ma wystarczająco wiele czasu, aby regularnie kontrolować zwierzęta gospodarskie w celu wykrycia problemów, zanim wymkną się one spod kontroli. Według koordynatora projektu i dyrektora generalnego firmy SERKET Kristófa Nagya, „hodowcy stosują leczenie grupowe – antybiotyki, które w wielu przypadkach dodawane są do wody lub żywności dla całego stada – ponieważ infekcje są zwykle wykrywane przez hodowców i ich pracowników zbyt późno, kiedy większość stada jest już zakażona. Zwiększa to oporność na antybiotyki oraz ilość antybiotyków w wodzie stosowanej w rolnictwie i pitnej. Nasze badania wykazały, że 80 % problemów można wykryć wzrokowo. Obecnie nie jest to możliwe ze względu na braki siły roboczej w gospodarstwach rolnych”. Kamery do monitoringu przez całą dobę, 7 dni w tygodniu Firma SERKET opracowała zaawansowany, a jednocześnie prosty w obsłudze system umożliwiający całodobowe monitorowanie i analizę danych w oparciu o sztuczną inteligencję, w celu wczesnego wykrywania nietypowych zachowań i ostrzegania hodowców. Jedynym potrzebnym sprzętem są niedrogie, dostępne na rynku kamery do monitoringu bezpieczeństwa. Oprogramowanie zostało zaprojektowane w celu wykrywania zmian w pięciu różnych wskaźnikach zachowań: poziomu aktywności, agresji, jedzenia, picia i zachowań społecznych. Alarm informuje rolnika, aby sprawdził stado w danym miejscu, i sugeruje potencjalne środki zaradcze. Informacje zwrotne od przekazywane przez hodowców na temat rzeczywistej sytuacji pomagają w poprawie działania algorytmów uczenia głębokiego. Przemysł rolniczy potrzebuje big data Jak wyjaśnia Nagy, „Do tej pory okres tuczu zwierząt gospodarskich był swego rodzaju czarną skrzynką. Zwierzęta były ważone przy urodzeniu i przy uboju, a to, co wydarzyło się w międzyczasie, pozostawało tajemnicą. Dane dotyczące śmiertelności na poziomie kraju były zazwyczaj liczbami bez kontekstu”. Naukowcy firmy SERKET współpracują obecnie z około 40 gospodarstwami rolnymi, zarówno takimi, które mają około 1 500 zwierząt, do potentatów posiadających miliony świń. Ponadto firma SERKET prowadzi 5 badań pilotażowych, sfinansowanych przez dużych producentów pasz i integratorów systemów. Nagy tłumaczy: „Ludzie ci trafili na naszą stronę internetową i zaproponowali, że zapłacą za badania pilotażowe w swoich zakładach. Przemysł rolniczy potrzebuje rozwiązania tego problemu”. Pomimo tego, że dane stanowią klucz do rewolucji, Nagy podkreśla: „Nasze rozwiązanie zapewnia oszczędność kosztów. Dzięki naszej platformie mogą zmniejszyć śmiertelność, zredukować liczbę potrzebnych pracowników, zoptymalizować żywienie i ograniczyć stosowanie antybiotyków. Efektem końcowym jest obniżenie kosztów”. Interaktywna platforma firmy SERKET do gromadzenia danych przyniesie korzyści nie tylko hodowcom zwierząt, ale także badaczom uniwersyteckim i decydentom rządowym.

Słowa kluczowe

SERKET, rolnik, antybiotyk, zwierzęta gospodarskie, dane, rolnictwo, stado, zwierzęta, śmiertelność, badania pilotażowe, kamera, świnia, niedobór siły roboczej, sztuczna inteligencja, przemysł rolniczy, zakażenie, agresja, monitoring, smartfon, zasady, hodowcy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania