Skip to main content

Computer Assisted Renewal of Classical Cartoon Animations

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ponowna fascynacja klasycznymi filmami rysunkowymi

Dzieci kochają filmy rysunkowe, a dzięki wprowadzeniu nowych technik poprawy jakości oryginalnych, archiwalnych filmów rysunkowych, mogą one obecnie oglądać klasyczną sztukę animacji.

Gospodarka cyfrowa

Partnerzy projektu o nazwie „Wspomagane komputerowo odświeżanie klasycznej animacji filmów rysunkowych‟ (Cartoon) opracowali algorytmy, które umożliwiają odzyskanie strukturalnych i semantycznych informacji zawartych na obrazach ścieżki. Algorytm, pod nazwą LazyBrush, uprościł interaktywny sposób oznaczania ręcznie sporządzanych animacji i może być stosowany do szerokiego zakresu stylów rysowania. Poza tym, algorytm ten nie jest uczulony na niezbyt precyzyjne układanie pociągnięć pędzelka. Pozwala to nie tylko na oznaczanie delikatnych struktur, lecz może także zaoszczędzić wiele czasu. Algorytm LazyBrush może pomóc w ulepszeniu istniejącej ścieżki filmowej poprzez realizację oceny wyświetlania stereoskopowego, jak również dzięki rekonstrukcji trójwymiarowego (3D) cieniowania oraz techniki trójwymiarowego obrazu. Dla szeregu nowych zastosowań, obejmujących samoczynne malowanie obrazu, edytowanie i przetworzenie sekwencji ruchu, opracowano drugi algorytm. Realizacja projektu Cartoon spowodowała, że tak bardzo uwielbiane klasyczne filmy rysunkowe mogą konkurować z najnowszymi produkcjami filmowymi, zapewniając, by nowe pokolenia dzieci mogły oglądać magię dzieł animacji. Ta finansowana przez UE inicjatywa zapewni rozszerzenie wzrastającej europejskiej gospodarki opartej na wiedzy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania