Skip to main content

Intellectual relations between Western Europe and Latin America, 1918-1939

Article Category

Article available in the folowing languages:

Europejski wpływ na budowanie narodu w Ameryce Łacińskiej

Przeprowadzono badania na temat wpływu Europy na gości z Ameryki Łacińskiej w związku z ich powrotem do kraju ojczystego i wkładem w budowanie narodu w latach międzywojennych.

Zmiana klimatu i środowisko

Finansowany przez UE projekt "Relacje intelektualne między Europą Zachodnią a Ameryką Łacińską, 1918-1939" (TMG) powstał, by zbadać stosunki intelektualne między Europą a Ameryką Łacińską w okresie międzywojennym. Naukowcy w szczególności próbowali zrozumieć, jak tego rodzaju relacje przyczyniły się do określonych modeli budowania narodu i powstania introspektywnego nacjonalizmu w Ameryce Łacińskiej. Dotychczas nie zbadano dogłębnie wpływu latynoamerykańskich intelektualistów, którzy po powrocie z Europy zyskali wysoką pozycję społeczną w rodzinnym kraju. W związku z tym celem projektu TMG było uzupełnienie luki poprzez zbadanie tej populacji, postrzegając jej członków zarówno jako kosmopolitycznych mediatorów, jak i konstruktorów koncepcji tożsamości narodowej. Główny przedstawiciel zespołu badaczy wziął udział w serii seminariów, zorganizował warsztaty pt. "Historia Atlantycka", a także panel konferencyjny i uczestniczył w warsztatach, seminariach i konferencjach, prowadząc przemówienia lub przedstawiając wyniki badań. Opracowano także szereg uznanych publikacji na ten temat, natomiast działania zespołu TMG przyniosły dalsze możliwości dla profesjonalistów i środowiska akademickiego.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania