Skip to main content

Digital support for Inquiry, Collaboration, and Reflection on Socio-Scientific Debates

Article Category

Article available in the folowing languages:

Stymulowanie nauczania nauk ścisłych

W ramach finansowanego ze środków UE projektu CoReflect próbuje się wyjaśnić, dlaczego młodzi ludzie coraz mniej interesują się badaniami w dziedzinie nauk ścisłych, a także znaleźć nowe pomysły na ponowne zainteresowanie studentów tą ważną dziedziną.

Zmiana klimatu i środowisko

Pierwszym krokiem podjętym przez zespół projektowy było określenie problemu: dlaczego europejscy uczniowie coraz mniej interesują się naukami ścisłymi? Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie – zanim podjęte zostały próby opracowania nowych narzędzi mających na celu stymulację zajęć naukowych prowadzonych w salach lekcyjnych – zespół uczestniczący w projekcie musiał określić, co motywuje studentów, a także w sposób fundamentalny przeanalizować programy nauczania instytucji edukacyjnych. W celu dokonania wspólnej wymiany pomysłów, dzielenia się wiedzą oraz uzyskania informacji zwrotnej na temat realizowanych prac, w ramach projektu CoReflect stworzono lokalne grupy robocze. Partnerzy uczestniczący w projekcie stworzyli platformę nauczania/uczenia się w lokalnych językach. Narzędzia służące do zdobywania wiedzy, stworzone w środowisku opartym o internet, zostały przetestowane pod kątem motywowania studentów, a następnie wdrożone w środowisku sal lekcyjnych. To iteracyjne podejście było korzystne zarówno dla nauczycieli, jak i studentów. Podejście nauczycieli do stworzonej platformy było nieformalne, jednak profesjonalne, natomiast uczniowie z chęcią przyjęli podejście do zdobywania wiedzy oparte na rozwiązywaniu problemów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania