Skip to main content

Unravelling the infectome of Candida albicans

Article Category

Article available in the folowing languages:

Prace na rzecz leczenia infekcji grzybiczych

Pacjenci z upośledzonym układem odpornościowym mogą być podatni na poważne infekcje wywoływane grzybami Candida albicans. W ramach finansowanego przez UE projektu badano, jak dochodzi do infekcji i jak można ją leczyć.

Zdrowie

Wiadomo, że infekcje są zależne od szeregu czynników, mimo że nie w pełni wyjaśniono, jak grzyb wywołuje chorobę – aż do dziś. Jednym z głównych czynników decydujących o wirulencji gatunku C. albicans jest jego zdolność do wzrostu zarówno w postaci owalnych komórek drożdży, jak i struktur o długich, nitkowatych rozgałęzieniach, zwanych strzępkami. W toku projektu "Wyjaśnianie tajemnic infektomu Candida albicans" (Cainfectome) rozpoznano nowe mechanizmy molekularne, które mogą wzmagać zdolność mikroorganizmu do wywołania infekcji. Badania polegały na analizie modeli infekcji jamy ustnej, wątroby i krwi. Modele przyniosły pomyślną identyfikację aspektów ekspresji genowej podczas infekcji. Uczestnicy projektu wybrali zbiór 40 wcześniej niescharakteryzowanych genów biorących udział w infekcji oraz usunęli odpowiednie geny poprzez ukierunkowaną delecję. W rezultacie powstał zbiór towarzyszących infekcji mutantów z delecją genową. Następnie na zbiorze mutantów przeprowadzono badania przesiewowe pod kątem potencjalnej zdolności do wywołania choroby w dwóch modelach infekcyjnych. Dane pochodzące z projektu Cainfectome pomogą naukowcom zrozumieć, w jaki sposób C. albicans szybko zmienia ekspresję swoich genów w reakcji na zmieniające się środowisko. W ten sposób opisana inicjatywa umożliwi naukowcom z UE udzielenie odpowiedzi na ten poważny problem medyczny.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania