Skip to main content

Development of Culturally Appropriate Neuropsychological Tests for the Greek Population

Article Category

Article available in the folowing languages:

Testy neuropsychologiczne zaczynają uwzględniać kontekst kulturowy

Tłumaczenie i stosowanie testów neuropsychologicznych wiąże się z pewnym problemem: testy te muszą być przystosowywane do języka, kultury i wykształcenia.

Zdrowie

Zadaniem europejskiego projektu "Opracowywanie kulturowo adekwatnych testów psychologicznych dla ludności Grecji" (Decant) jest uzyskanie metody tworzenia lub adaptowania ustalonych praktyk w celu sporządzenia testów neuropsychologicznych uwzględniających kontekst kulturowy. Większość testów neuropsychologicznych używanych w Grecji pierwotnie opracowano dla mieszkańców zachodniej Europy i Ameryki Północnej. Aby lepiej przystosować testy do greckiej kultury, zespół projektu Decant pracuje nad własnym zbiorem sprawdzianów funkcji psychospołecznych i poznawczych. Kryteria są tworzone od zera lub powstają przez adaptację angielskich, po czym na greckiej próbce sprawdza się, czy mogą być stosowane klinicznie. Badacze zdołali wydzielić elementy niektórych procedur oraz te cechy testów, które na ogół stanowią problem dla dorosłych Greków. Szczególną uwagę poświęcili grupom o niższym wykształceniu oraz tym, którzy słabo radzą sobie z procedurami testowymi, na przykład osobom w podeszłym wieku. Na koniec projektu istnieć już będzie wszechstronny zestaw nowych testów, który klinicyści będą stosować do oceny i w procedurach badawczych. Doświadczenia będzie można wykorzystać w podobnych przedsięwzięciach w sąsiednich krajach, uwzględniając różne kultury europejskie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania