Skip to main content

Defining the mechanisms by which platelets regulate neutrophil extracellular traps in sepsis

Article Category

Article available in the folowing languages:

Pomoc dla sieci NET w wychwytywaniu bakterii w krwiobiegu

Bakteryjne zapalenie otrzewnej (infekcja jamy brzusznej), stanowiące poważne zagrożenie dla pacjentów z niewydolnością nerek dializowanych otrzewnowo, jest także częstą przyczyną niepowodzenia leczenia. Zapalenie otrzewnej może także prowadzić do potencjalnie śmiertelnej posocznicy (zakażenia krwi). Europejscy badacze analizowali, w jaki sposób można ujarzmić naturalne reakcje organizmu na infekcje bakteryjne w celu opracowania nowych sposobów leczenia posocznicy.

Zdrowie

Wrodzone reakcje odpornościowe na infekcję bakteryjną uwzględniają fagocytozę, polegającą na wchłanianiu wolnych bakterii przez białe krwinki. Innym niezwykłym mechanizmem, który został niedawno odkryty, jest uwalnianie zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych (sieci NET) przez pobudzone neutrofile (rodzaj białych krwinek). Jak sama nazwa wskazuje, składają się one z przypominających sieć włókien DNA, wzbogaconych o białka przeciwbakteryjne, służące do fizycznego wychwytywania i zabijania drobnoustrojów. Im wyższy poziom wolno krążącego DNA w krwi u pacjenta z sepsą, tym gorsze wyniki. Sieć NET jest niewątpliwie kluczowym elementem w zwalczaniu bakterii w chorobach zakaźnych, a celem projektu Netssepsis jest analiza mechanizmów molekularnych regulujących tworzenie sieci NET. Uczestnicy projektu śledzili enzym 5-lipooksygenazy (5-LOX) pełniący ważną rolę w kontroli zapalenia. Korzystając z najnowocześniejszych technik z zakresu lipidomiki, naukowcy odkryli rodzinę lipidów formowanych przez enzym 5-LOX w błonach neutrofili w odpowiedzi na działanie bakterii. Podwyższone poziomy tych pochodzących od enzymu 5-LOX lipidów znaleziono także w odpadach dializy otrzewnowej u pacjentów i u myszy z zapaleniem otrzewnej i posocznicą, zgodnie z reakcją na zapalenie. W warunkach laboratoryjnych formowanie sieci NET zostało znacząco zredukowane przez dodanie tych produktów enzymu 5-LOX neutrofilów. Problem z siecią NET polega na tym, że choć odgrywa ważną rolę w ochronie przeciwbakteryjnej, tworzona jest kosztem uszkodzenia tkanki. Nowe produkty enzymu 5-LOX można zastosować do kontroli funkcji neutrofilów przy zapaleniu otrzewnej i sepsie w celu uniknięcia uszkodzenia tkanki. Przyszłe badania dotyczące dokładnego sposobu modulowania funkcjonowania układu odpornościowego przez lipidy pochodzące od enzymu 5-LOX mogą doprowadzić do opracowania nowych metod leczenia przeciwzapalnego. Naśladowanie lub zapobieganie działaniu nowych molekuł może stanowić podstawę całkowicie nowego zestawu regulatorów. Ten przełom w medycynie może przynieść korzyść pacjentom z dużym ryzykiem zachorowania na zapalenie otrzewnej, tj. pacjentów leczonych dializą.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania