Skip to main content

Conflict Management, Cross-border relations and the Struggle for maritime Hegemony in the North Atlantic (XVIth-XVIIth centuries)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe rozwiązania dawnych sporów

Człowiek często uczy się na podstawie historii, a konflikty międzynarodowe nie stanowią wyjątku od tej reguły. Spojrzenie na ważny przykład europejskiego konfliktu może pomóc cywilizacji lepiej rozwiązywać konflikty, z jakimi się boryka.

Zmiana klimatu i środowisko

Dawne konflikty między Hiszpanami a Francuzami w interesujący sposób ukształtowały historię Europy. Spory dotyczyły nie tylko społeczności baskijskich zamieszkujących tereny na granicy tych krajów, ale także kontroli wód Atlantyku od hiszpańsko-amerykańskich kolonii aż po ważne łowiska Nowej Funlandii. W ramach projektu finansowanego przez UE pod nazwą Maritime Hegemony przyjrzano się z bliska zjawisku tej hegemonii morskiej. Skupiono się na tym, jak konflikty te doprowadziły do rozpadu hiszpańskiej polityki morskiej, prowadząc do dominacji Francuzów i Anglików w Ameryce Północnej. Przyglądając się traktatom pokojowym i prawodawstwu z tamtego okresu, członkowie projektu zbadali powiązania między publicznymi i prywatnymi działaniami wojennymi, zgłębiając również dynamikę lokalnych interesów i strategii międzynarodowej. Skutki przemian były odczuwalne dla monarchii, floty, roli handlu, łowisk, a także gospodarki. Celem projektu, realizowanego przez tego typu badania, było zrozumienie sposobu, w jaki lokalne społeczności wykorzystywały instytucje królewskie i wojsko, by podejmować walkę o władzę przeciw społecznościom innych narodów i zwiększać czerpane korzyści. Badacze przyjrzeli się także temu, w jakim stopniu hiszpański dwór królewski i monarchia były świadome tego wykorzystywania, dokonując analizy porównawczej ich obaw o stabilność społeczną, polityczną i gospodarczą w obszarach przygranicznych. Badanie skupiło się na drugiej połowie XVII wieku, naznaczonej dwoma istotnymi wydarzeniami: pokojem pirenejskim zawartym w 1659 r. oraz rządami Ludwika XIV Wielkiego. Ludwik XIV Wielki porzucił tradycyjną rolę króla sędziego, by stać się władcą wojownikiem, co miało drastyczne skutki dla społeczności sąsiadujących i relacji przygranicznych. Rolę odegrały tu aspekty polityki absolutystycznej, władza i posłuszeństwo. Dogłębne badania zasobów bibliotek hiszpańskich, francuskich i brytyjskich, w połączeniu z opiniami ekspertów, pomogły lepiej zrozumieć światową dynamikę w czasach konfliktu. W związku z tym, że historia lubi się powtarzać, a świat wciąż wdaje się w konflikty, zbadanie tego zjawiska pomogłoby w dalszej perspektywie usprawnić proces kształtowania polityki i szerzyć pokój.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania