Skip to main content

Nano-particle products from new mineral resources in Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wsparcie dla europejskiego przemysłu wydobywczego

Wsparcie dla europejskiego przemysłu wydobywczego

Technologie przemysłowe

W UE odnotowuje się deficyt handlowy w wysokości 11 milionów euro, związany z importem zasobów mineralnych. "Nano-particle products from new mineral resources in Europe" (PROMINE) to pierwszy od 20 lat duży projekt unijny poświęcony surowcom. 30 partnerów z 11 krajów UE połączyło siły, aby znaleźć zasoby, wykorzystać surowce i odpady powydobywcze oraz stworzyć nowe rynki dla produktów nanomateriałowych. Naukowcy stworzyli pierwszą ogólnoeuropejską bazę danych Georesource zawierającą informacje o surowcach pierwotnych i wtórnych pochodzenia antropogenicznego. Ponadto, stworzono jedyną w Europie mapę surowców o znaczeniu krytycznym. KE wykorzystała je przy wspieraniu prac badawczo-rozwojowych oraz tworzeniu ram na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw i przemysłu. Opracowano również czterowymiarowy model przewidujący ewolucję w czasie czterech europejskich pasów minerałów, umożliwiający branży górniczej dokładną analizę nowych złóż. Wyniki są bardzo obiecujące, a projekt PROMINE dowiódł, że w Europie istnieje wiele niewykorzystanych bogactw mineralnych, szczególnie w głębiej położonych warstwach skalnych. Prace związane z wykorzystaniem odpadów powydobywczych okazały się wyjątkowo owocne. Obróbka odpadów pochodzących z greckiej kopalni przy pomocy kwasów stosowanych w przemyśle pozwoliła na uzyskanie bardzo czystej nanokrzemionki, którą można zastosować w przemyśle jako dodatek do materiałów budowlanych i wyrobów papierniczych. Obecnie trwa komercjalizacja tego odkrycia. Podobny potencjał komercyjny stwierdzono w przypadku stopów renu uzyskanych z pozostałości przetwarzania rud miedzi. Ren jest powszechnie stosowany w specjalnych materiałach używanych w silnikach odrzutowych. Nanoproszkowy schwertmannit uzyskany z opadów pochodzących z wydobycia węgla brunatnego wykorzystano jako pigment do farb oraz jako środek do odkażania wody. Naukowcy opracowali także szereg technologii przygotowywania innych wtórnych zasobów mineralnych do ekstrakcji i odzyskiwania metali. W testach potwierdzono niezawodność nowych technologii, w tym biotechnologii, ekologicznej produkcji strategicznych metali. Naukowcy starają się uzyskać patenty na najbardziej obiecujące odkrycia. Ocena cyklu życia wskazuje na liczne zalety produktów PROMINE w porównaniu z konkurencyjnymi wyrobami dostępnymi na rynku. Na stronie internetowej projektu można znaleźć wyczerpujące informacje o wszystkich prowadzonych pracach, wraz z opisem produktów, materiałami informacyjnymi do pobrania oraz bazą danych zainteresowanych stron. Przygotowano także filmy wideo na temat wyników badań i opublikowano je na specjalnym kanale YouTube. Komisja Europejska uznała PROMINE za modelowy przykład projektu z zakresu nowych surowców, torujący drogę ku znaczącej poprawie kondycji unijnej branży wydobywczej.

Słowa kluczowe

Bogactwa mineralne, baza danych, modelowanie 4D, górnictwo, produkty uboczne, nanominerały, biotechnologia, LCA, komercjalizacja, rozpowszechnianie informacji

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania