Skip to main content

Europen Nuclear Education Network Training Schemes

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zachowanie masy krytycznej europejskich specjalistów w dziedzinie energii jądrowej

Europa doświadcza zjawiska zwanego "renesansem energii jądrowej", choć w osiąganiu postępów hamuje brak utalentowanych wykwalifikowanych naukowców. Zadaniem finansowanego przez UE projektu było podniesienie poprzeczki w zakresie szkoleń, by zapełnić tę lukę.

Energia

Badania jądrowe mają przed sobą podwójne wyzwanie w Europie: starzenie się obecnego personelu i przesuwanie się granic nauki. Zapewnienie, że po pokoleniu naukowców odchodzących na emeryturę pojawi się nowe, które zdolne będzie do kontynuacji renesansu energii jądrowej, wymaga skutecznego i systematycznego szkolenia na wysokim poziomie. Budując w oparciu o sukces poprzedniego finansowanego przez UE projektu, inicjatywa ENEN-III ("European nuclear education network training schemes") miała na celu usprawnienie wprowadzenia do branży nowej kadry specjalistów ds. energii jądrowej zdolnych do nadzorowania istniejących elektrowni i tworzenia rozwiązań nowej generacji. Projekt ENEN-III, finansowany ze środków programu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EURATOM) siódmego programu ramowego UE (7PR), skupił się na czterech formach szkolenia. Pierwszym było szkolenie podstawowe o tematyce jądrowej dla inżynierów niespecjalizujących się w energii jądrowej oraz ekspertów z branży energetyki jądrowej, jak inżynierowie programowi, ds. wydajności, projektowania i bezpieczeństwa. Drugie szkolenie miało charakter techniczny i dotyczyło wyzwań związanych z projektowaniem elektrowni jądrowych trzeciej generacji, a mianowicie z inżynierią systemową i procesową, a także inżynierią oceny analizy bezpieczeństwa. Trzecie dotyczyło wyzwań związanych z budową elektrowni jądrowych trzeciej generacji, w tym kwestii ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, a także konstrukcji systemów cieczy. Końcowy obszar szkoleń wiązał się z koncepcją i projektowaniem reaktorów jądrowych czwartej generacji, pracujących w wyższych temperaturach, w związku z czym wymagających innowacyjnych systemów chłodzenia. Zespół projektu ENEN-III nie tylko zaprojektował solidne podstawy dla tego rodzaju badań, ale opracował również system wzajemnego uznawania kwalifikacji, by zwiększyć mobilność specjalistów w dziedzinie energii jądrowej w obrębie UE. Dzięki takiemu systemowi Europa może stawić czoło wyzwaniu, jakim jest brak personelu w sektorze jądrowym i przyspieszyć postępy w kierunku energii jądrowej nowej generacji.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania