Skip to main content

An Integrated Tool-Kit for the Clinical Evaluation of Microbial Detection and Antibiotic Susceptibility Point-of-Care Testing Technologies

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przyłóżkowa detekcja mikrobiologiczna

Zastosowanie nowo opracowanych technologii w dziedzinie mikrobiologii medycznej może zrewolucjonizować diagnostykę przyłóżkową (POC). Powinny one przyspieszyć wykrywanie patogenów i umożliwić lepsze identyfikowanie przypadków antybiotykooporności.

Zdrowie

Pojawianie się antybiotykoopornych bakterii jest coraz dotkliwszym problemem o poważnych skutkach zdrowotnych. Brak nowych antybiotyków umożliwiających leczenie opornych bakterii oznacza, że konieczne jest sięgnięcie po alternatywne środki. Specjaliści ostrzegają przed nadmiernym stosowaniem antybiotyków i podkreślają znaczenie badań POC w wykrywaniu opornych patogenów. W tym kontekście powstał finansowany ze środków UE projekt TEMPOTEST-QC , którego celem jest pomaganie firmom i twórcom nowoczesnych technologii w ocenie i przyspieszeniu wdrażania nowych narzędzi POC do diagnostyki patogenów. Uczestnicy badania zajęli się różnego rodzaju przeszkodami związanymi z diagnostyką POC, w tym czułością testów i łatwością ich stosowania. W pierwszej kolejności przygotowano internetową ankietę, aby określić aktualnie dostrzegane przeszkody utrudniające wprowadzenie testów POC na choroby zakaźne. Wyniki ankiety dowiodły, że społeczeństwo ma entuzjastyczny stosunek do testów POC, podczas gdy klinicyści są do tego pomysłu bardziej zdystansowani. Partnerzy konsorcjum przygotowali ustandaryzowane archiwum ponad 2000 bakteryjnych patogenów jako materiał odniesienia izolatów bakterii do celu kontroli jakości. Stworzono też dodatkowe archiwum blisko 1000 próbek klinicznych. Oba archiwa wykorzystywano do oceny nowych narzędzi diagnostyki chorób zakaźnych w ramach projektu TEMPOTEST-QC. W okresie realizacji projektu konsorcjum skupiało się na ocenie wielu nowoczesnych technik, w tym ocenie i rozwoju technologii nosa elektronicznego, który można by wykorzystywać w detekcji mikrobiologicznej. Oceniono również dużą platformę mikromacierzową umożliwiającą wykrywanie szerokiej gamy genów antybiotykowych. Znaczna część prac projektu dotyczyła detekcji genów i enzymów oporności na karbapenemy przy pomocy różnych technik, takich jak prosta spektrofotometria oraz doświadczenia z wykorzystaniem reakcji łańcuchowych w mikromacierzach i polimerazach. Ponieważ karbapenemy stanowią ostatnią linię obrony przeciwko organizmom antybiotykoopornym, szybkie wykrywanie tego rodzaju opornych bakterii ma kluczowe znaczenie w monitorowaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się tej klasy antybiotykooporności. Podsumowując, projekt TEMPOTEST-QC pomógł firmom i badaczom w ocenie i wdrażaniu nowych technologii stosowanych w narzędziach POC do detekcji patogenów, ze szczególnym naciskiem na wykrywanie antybiotykooporności. Takie urządzenia będą umożliwiać znacznie bardziej czułą i szybszą diagnostykę w porównaniu z tradycyjnymi technikami aktualnie używanymi w laboratoriach diagnostycznych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Zdrowie

28 Września 2018