Skip to main content

Protective Responsive Outer Shell for People in Industrial Environments

Article Category

Article available in the folowing languages:

Inteligentna bielizna zapewniająca bezpieczeństwo w miejscu pracy

Naukowcy z UE opracowują osobistą odzież ochronną nowej generacji dla pracowników przemysłowych. W sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych noszenie nowoczesnego ubrania pomoże zmniejszyć liczbę wypadków przy pracy.

Technologie przemysłowe

Praca w warunkach przemysłowych o wysokiej temperaturze może nie tylko sprzyjać rozwojowi chorób związanych z ciepłem, ale także wiązać się z wyższym ryzykiem wystąpienia obrażeń. Do tej pory prewencja i obniżanie stopnia ryzyka zależały głównie od kontroli środowiska pracy i stosowania dobrych praktyk. Jednym z celów finansowanego przez UE projektu PROSPIE ("Protective responsive outer shell for people in industrial environments") było opracowanie systemu chłodzenia dynamicznego, który można by zaimplementować w odzieży osobistej pracownika. Dzięki specjalnym sensorom umieszczonym w bieliźnie i odzieży wierzchniej pracownika można by mierzyć i monitorować zarówno najważniejsze parametry organizmu, jak i warunki pracy. Wstępnie w ramach projektu PROSPIE opracowano związki solne, które pochłaniają wilgoć, jednocześnie generując tylko minimalną ilość ciepła. Dzięki temu rozwiązaniu ze skóry wyparowuje większa ilość potu i poprawia się wydajność chłodzenia. Ten system udało się zaimplementować w osobistej odzieży ochronnej. Oprócz tego w ramach projektu PROSPIE stworzono bezprzewodowy system wczesnego ostrzegania powiązany z czujnikami temperatury i wilgotności zawartymi w ubraniu. Tym samym udowodniono, że za pomocą nieinwazyjnych metod możliwe jest dokładne oszacowanie temperatury wewnątrz ciała. Spośród wielu obiecujących wyników pracy zespołu badawczego to właśnie koncepcja połączenia systemu chłodzącego i ostrzegawczego uznana została za najbardziej atrakcyjną z punktu widzenia rynkowego. Opracowany został właśnie wstępny opis konstrukcyjny tych połączonych systemów. Na kolejnym etapie partnerzy zrzeszeni wobec projektu PROSPIE rozpoczną prace nad finalizacją produktu i wprowadzeniem bielizny z systemem chłodzenia na rynek. Pomyślne wyniki tych prac mogą być wykorzystane także przez przedstawicieli innych zawodów, np. strażaków, policjantów czy ratowników medycznych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania