Skip to main content

Retailer Market Power and Competition Policy

Article Category

Article available in the folowing languages:

Stosowanie agresywnych strategii cenowych w UE

Agresywne strategie cenowe typu "loss leader" polegają na sprzedawaniu przez sklep wybranych towarów poniżej kosztów, aby przyciągać klientów. Założenie jest takie, że przyciągnięci wyróżnionymi towarami klienci zrekompensują straty wynikające z niskich cen, kupując również inne, bardziej zyskowne produkty.

Technologie przemysłowe

Takie agresywne strategie cenowe są stosowane przez przedsiębiorstwa handlowe w celu odciągania klientów od innych detalistów. Duże, ogólnokrajowe dyskonty w wielu krajach UE bronią tej praktyki pomimo rosnącej presji regulacyjnej. Coraz częściej zdarzają się też pozwy sądowe za stosowanie niektórych strategii "loss leader" noszących znamiona nieuczciwej konkurencji, choć nie wszystkie takie sprawy kończą się pomyślnie dla powoda. Przeciwnicy takich strategii cenowych utrzymują, że ich stosowanie to drapieżnictwo rynkowe. Twierdzą, że ostatecznym celem strategii jest wypychanie z rynku dużych i małych konkurentów. W ramach finansowanego ze środków UE projektu badawczego "Retailer market power and competition policy" (RETAIL) porównano strategie "loss leader" w dwóch grupach detalistów. W pierwszej grupie zebrano zarówno dużych, jak i małych detalistów, natomiast w drugiej tylko dużych. W mieszanej grupie małych i dużych sklepów praktyka "loss leader" wydaje się mieć przede wszystkim charakter wykorzystywania klienta, a nie wykluczania konkurencji. W drugim scenariuszu zwrot dużych detalistów z dokonanej inwestycji jest dodatni w przypadku klientów odwiedzających wiele sklepów, ale zawzięta konkurencja cenowa zagraża rentowności zakupów dokonywanych przez klientów odwiedzających tylko jeden sklep. Podsumowując, stosowanie agresywnych strategii typu "loss leader" może szkodzić mniejszym sklepom, a ich zakazanie poprawiłoby dobrobyt społeczny na rynkach, gdzie duże sklepy konkurują z małymi. Z kolei w scenariuszach konkurencji między detalistami podobnej wielkości zakaz sprzedaży poniżej kosztów nie miałby szkodliwych konsekwencji. Prace zaowocowały dwoma artykułami roboczymi: "Retailer Market Power" (Siła przebicia detalistów na rynku) i "Loss Leading and Cross-subsidization" (Praktyki "loss leader" i dopłaty krzyżowe). Wyniki projektu RETAIL opublikowano też w piśmie American Economic Review. Wypracowane wnioski stwarzają solidną podstawę teoretyczną wspomagającą podejmowanie decyzji politycznych w UE.

Słowa kluczowe

Agresywna strategia cenowa, loss leader, ceny, zyskowne towary, przedsiębiorstwa handlowe, ruch klientów, dyskonty, detaliści, nielegalne praktyki biznesowe, siła przebicia na rynku, stosowanie agresywnych cen, zwrot z inwestycji, dobrobyt społeczny, dopł

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania