Skip to main content

Bacterial alginate: isolation, fine structure characterization and role in aerobic granular sludge formation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Badania nad biopolimerami w osadzie granulowanym

Naukowcy poszerzyli naszą wiedzę na temat biopolimerów w osadzie granulowanym. Biopolimery te są produkowane przez bakterie podczas oczyszczania ścieków.

Zmiana klimatu i środowisko

Tlenowa granulacja osadu to obiecująca alternatywa dla standardowego bakteryjnego oczyszczania ścieków, gdyż zużywa ona mniej energii, co pozwala zmniejszyć powierzchnię zajmowaną przez bioreaktor. Granulki te są w rzeczywistości skomplikowanymi społecznościami bakteryjnymi spojonymi polimerami o właściwościach podobnych do alginianów. Polimery te pozostają słabo zbadane. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu BAAGS badali alginiany znajdujące się w tlenowym osadzie granulowanym, aby lepiej poznać ich budowę i działanie. Zebrano próbki tlenowego osadu granulowanego z laboratoryjnych i pilotażowych bioreaktorów. Przy pomocy szeregu różnych zaawansowanych technik analitycznych badano właściwości fizyczne i chemiczne zawartych w nich polimerów przypominających alginiany. Badacze z powodzeniem scharakteryzowali szereg różnych polimerów przypominających alginiany i stwierdzili, że polimery te odpowiadają za tworzenie się granulatu i jego stabilność. Ponadto ustalono, że obecność tych polimerów umożliwia odkładanie się rożnych minerałów i innych związków chemicznych w granulacie. Opracowano wreszcie metodę umożliwiającą pomiar wytrzymałości tlenowego osadu granulowanego oraz wykrywanie akumulacji apatytu, minerału często wytwarzanego przez ekosystemy bakteryjne. Wyniki tych badań umożliwią w przyszłości szersze wykorzystanie techniki osadu granulowanego w oczyszczaniu ścieków.

Słowa kluczowe

Polimery, osad granulowany, bakteryjne, ścieki, oczyszczanie ścieków, tlenowa granulacja osadu, bioreaktor, alginy, tworzenie się granulek, apatyt, ekosystem bakteryjny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania