European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

CORDIS Express: geologia – eksploracja Ziemi

To wydanie CORDIS Express poświęcone jest wiadomościom powiązanym z geologią i przedstawia już realizowane w obrębie 7PR projekty, których celem było badanie materiałów geologicznych i historii Ziemi oraz zachodzących w niej procesów.

Termin geologia przywodzi zapewne na myśl szare skały. Jednak to dziedzina znacznie bardziej rozległa i pasjonująca aniżeli zwyczajne badanie żwiru i kamyków. Zajmuje się badaniem materiałów geologicznych i historii Ziemi oraz zachodzących w niej procesów, wspomagając nasze codzienne życie na wiele nieoczekiwanych sposobów – pomyślmy choćby o tym, że metal w naszym smartfonie pochodzi z kopalni, której lokalizację wybrał i zaplanował geolog. Od budownictwa i ubezpieczeń po energetykę i wodę, praca geologów wspomaga cały szereg sektorów oraz zaopatrzenie w podstawowe zasoby, na których zasadza się nasze codzienne życie. Geologowie studiują procesy ziemskie takie jak osuwiska, trzęsienia ziemi, powodzie i erupcje wulkaniczne, które, prócz kluczowego znaczenia dla naszego bezpieczeństwa, są niezwykle ważne w kontekście planowania, budowy, a nawet ubezpieczeń. Analizują także i lokalizują surowce, z których korzystamy na co dzień, takie jak ropa, woda gruntowa czy metale. Geologia ma także zasadnicze znaczenie dla zrozumienia klimatu i sposobu, w jaki się zmienia – wielu geologów pracuje nad poznaniem warunków klimatycznych panujących wcześniej na Ziemi i ich zmian w czasie. Informacje dostarczane przez geologię historyczną są nieocenione w poznawaniu tego, jak nasz obecny klimat się zmienia i czym to może skutkować. Wraz ze wzrostem populacji ludzi i potrzeb konsumpcyjnych, zasoby Ziemi są coraz bardziej nadwyrężane, a praca geologów nabiera rozstrzygającego znaczenia. Program „Horyzont 2020” ma to na uwadze i kładzie nacisk na zaopatrzenie europejskiego przemysłu w kluczowe surowce, w tym minerały. Część dotycząca surowców w ramach 5. wyzwania społecznego „Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce” ma wspomóc wykorzystywanie pełnego potencjału surowców pierwotnych i wtórnych oraz stymulować potencjał innowacyjny unijnego sektora surowcowego. Europejska Federacja Geologów z zadowoleniem przyjęła „bezprecedensowe zainteresowanie surowcami i szerokim zakresem tematów powiązanych z naukami o Ziemi” ze strony UE. Geologowie są również zaangażowani w część programu poświęconą bezpieczeństwu , która koncentruje się na podnoszeniu odporności Europy na kryzysy i klęski żywiołowe (takie jak trzęsienia ziemi, powodzie itp.) oraz poprawie normalizacji i interoperacyjności systemów, w tym na potrzeby sytuacji wyjątkowych. To wydanie CORDIS Express poświęcone jest wiadomościom powiązanym z geologią i przedstawia wybór już realizowanych w obrębie 7PR projektów, których zadanie polega na badaniu materiałów geologicznych i historii Ziemi oraz zachodzących w niej procesów. - A global team working on an earthquake early-warning system for Europe - Różnorodność minerałów w podwodnych gejzerach - Water in the Earth's lithosphere and its bearing on geophysical properties - Zarządzanie ryzykiem związanym z erupcją wulkanów - Tectonic secrets to help avert disaster - Ogólnoeuropejska ocena zagrożeń sejsmicznych - Przewidywanie i postępowanie w przypadku aktywności wulkanu - Nowa geologiczna skala czasu - Wyznaczanie trendów w nauce: nieoczekiwana erupcja wulkanu Ontake

Kraje

Belgia