Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

CORDIS Express: ekologiczna energia i transport

W tym wydaniu CORDIS Express przyglądamy się prowadzonym badaniom naukowym, które przybliżą nas do bardziej ekologicznej energii i systemów transportu.

W zeszłym tygodniu, kiedy to nasi przywódcy uzgodnili nowe cele do roku 2030, UE potwierdziła swój kierunek rozwoju w zakresie klimatu i energii na najbliższe 16 lat. Zgodnie z tymi celami zamierzamy obniżyć do roku 2030 swoje emisje gazów cieplarnianych o co najmniej 40% w porównaniu z poziomem z 1990 r. Wprowadzono także ogólnounijny cel w zakresie energii odnawialnej na poziomie co najmniej 27% oraz orientacyjną docelową efektywność energetyczną również na poziomie 27%. Po ogłoszeniu nowego pakietu, były przewodniczący Komisji, José Manuel Barroso, podkreślił, że „żaden inny gracz na świecie nie jest tak ambitny, jak UE, jeżeli chodzi o redukowanie emisji gazów cieplarnianych”. Ale jak Europa zamierza osiągnąć te śmiałe cele? Jednym z mechanizmów wspierających podejmowane wysiłki jest dobrze funkcjonujący, zreformowany System Handlu Emisjami (ETS). Ważną rolę odegrają z pewnością także super nowoczesne badania nad ekologiczną energią i transportem. Od energii słonecznej, wiatrowej i oceanicznej, przez efektywność energetyczną, energię atomową, po integrację ICT z wszystkimi obszarami energetyki oraz identyfikację źródeł bezpiecznej, ekologicznej i efektywnej energii – to tylko niektóre z głównych problemów, którym poświęcony jest program „Horyzont 2020”. Dlatego na badania nad energią niejądrową przeznaczono na lata 2014-2020 budżet w wysokości 5 931 milionów EUR. Transport jest następnym ważnym elementem klimatyczno-energetycznej układanki, ponieważ odpowiada za około 63% zużycia ropy i 29% wszystkich emisji CO2. To musi się zmienić. Na badania poświęcone inteligentnemu, ekologicznemu i zintegrowanemu transportowi przeznaczono 6 339 milionów EUR, na lata 2014-2020. W tym wydaniu CORDIS Express przyglądamy się prowadzonym badaniom naukowym, które przybliżą nas do bardziej ekologicznej energii i systemów transportu, pomagając ostatecznie w osiągnięciu naszych ambitnych celów klimatyczno-energetycznych. - Energia słoneczna w pełni zintegrowana z projektem budynku - Przygotowania do systemu bezemisyjnych autobusów miejskich - Automating unmanned aircraft transportation (w języku angielskim) - Lighter and stronger materials for greener aircraft (w języku angielskim) - Flight plan for innovative aircraft (w języku angielskim) - Nowe moce wytwórcze energii słonecznej w Europie - Innovative Tools for Electrical System Security within Large Areas (w języku angielskim) - Jedenasta konferencja nt. zrównoważenia

Kraje

Belgia