European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-19

Article available in the following languages:

Badacz zajmujący się zaawansowaną robotyką zdobywa prestiżową nagrodę Early Career Award

Arash Ajoudani, starszy pracownik naukowy Włoskiego Instytutu Technologii, otrzymał nagrodę Early Career Award 2021 przyznaną przez Robotics and Automation Society – jedną z jednostek Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE RAS) – jako pierwszy włoski naukowiec w historii tego prestiżowego wyróżnienia.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Arash Ajoudani, etatowy starszy pracownik naukowy w genueńskim ośrodku badań naukowych Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), został laureatem nagrody Early Career Award 2021 przyznawanej przez Robotics and Automation Society (RAS), jedną z organizacji Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE). Jak czytamy na stronie internetowej IEEE, Ajoudani otrzymał to wyróżnienie za swój „wkład w rozwój teorii i technologii (ergonomicznej) współpracy ludzi i robotów oraz telerobotyki”. Wyróżnienie powędrowało do naukowca pochodzącego z Włoch po raz pierwszy w historii tego konkursu. W ramach swojej pracy w IIT Ajoudani kieruje laboratorium HRI2 zajmującym się interfejsami człowiek-robot oraz interakcjami fizycznymi, którego działalność skupia się na modelowaniu i analizach behawioralnych interakcji pomiędzy ludźmi i robotami, a także planowaniu i kontrolowaniu działań robotów z udziałem ludzi. Badacz otrzymał dotychczas grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla badaczy rozpoczynających niezależną karierę w związku z realizacją projektu Ergo-Lean. Pełni także rolę koordynatora finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu SOPHIA; jest również głównym badaczem inicjatyw związanych z transferem technologii, w tym JoiiNT lab. Zdobyte niedawno wyróżnienie nie jest jedyną nagrodą, którą przyniosły mu dotychczasowe prace w dziedzinie współpracujących robotów przemysłowych – ich lista obejmuje także nagrodę MECSPE 2019 Solution Award zdobytą podczas targów włoskiego przemysłu wytwórczego, nagrodę Amazon Research Award przyznaną w 2018 roku, a także otrzymaną w tym samym roku KUKA Innovation Award. Ajoudani napisał również książkę zatytułowaną „Transferring Human Impedance Regulation Skills to Robots” poświęconą kontrolowaniu robotów, która ukazała się na rynku w 2016 roku.

Nagroda Early Career Award

Nagroda Early Career Award jest wyróżnieniem przyznawanym przez IEEE RAS naukowcom i badaczom na wczesnym etapie kariery, których osiągnięcia odbiły się szerokim echem w sektorach automatyki i robotyki. Ustanowiona w 1999 roku nagroda trafia do rąk członków IEEE RAS, którzy pracują w sektorze przez mniej niż 7 lat po uzyskaniu najwyższego stopnia naukowego. „Otrzymanie tegorocznego wyróżnienia Early Career Award od IEEE RAS wiele dla mnie znaczy, nie tylko dlatego, że nagroda jest związana z obszarem moich badań, ale także dlatego, że wiąże się z wyzwaniami, którym stawia czoła nasze społeczeństwo na drodze do zwiększania wydajności, dbania o dobre samopoczucie i zadowolenie z pracy pracowników, a także budowania naszego wspólnego dobrobytu”, wspomniał Ajoudani w wypowiedzi przytoczonej w informacji prasowej opublikowanej na stronie internetowej IIT. „Uważam, że przemysłowe roboty współpracujące stanowią przyszłość fabryk – dzięki nim miejsca pracy staną się zarówno bardziej elastyczne, jak i bezpieczniejsze”, podsumował. Projekt Ergo-Lean (Rethinking Human Ergonomics in Lean Manufacturing and Service Industry: Towards Adaptive Robots with Anticipatory Behaviors) zajmuje się badaniem ergonomii ludzi podczas interakcji człowiek-robot w środowisku, a także sposobów przewidywania zachowań pracowników w miejscach pracy. Celem projektu jest badanie potencjału technologii robotów współpracujących w zakresie przewidywania ludzkich zachowań, co ma docelowo przełożyć się na opracowanie rozwiązań poprawiających warunki pracy. Z kolei projekt SOPHIA (Socio-physical Interaction Skills for Cooperative Human-Robot Systems in Agile Production) jest poświęcony opracowaniu nowej generacji kluczowych technologii robotycznych na potrzeby systemów opartych na współpracy między człowiekiem a robotem. Cele projektu obejmują zarówno realizację założeń rekonfigurowalnej i zasobooszczędnej produkcji, jak i zwiększanie zaufania pracowników do hybrydowych środowisk produkcyjnych zakładających współpracę ludzi i robotów. Więcej informacji: strona projektu Ergo-Lean strona projektu SOPHIA

Słowa kluczowe

Ergo-Lean, SOPHIA, współpraca ludzi i robotów, IEEE RAS, Early Career Award

Powiązane artykuły