Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

CORDIS na prestiżowej konferencji „Future of Building 2019”

Redakcja serwisu CORDIS była obecna na konferencji „Future of Building 2019”, zorganizowanej we wtorek 4 czerwca przez austriacką Federalną Izbę Gospodarczą (WKÖ) w pięknym (i jakże upalnym!) Wiedniu. Późnym wieczorem uczestniczyliśmy również w ceremonii wręczenia nagród Austrian Green Planet Building Awards.

Choć wydarzenie miało bardzo austriacki charakter i kładło nacisk na innowacyjne rozwiązania austriackich firm, które czynią budynki bardziej ekologicznymi i zrównoważonymi, wielu z blisko 700 uczestników „Future of Building 2019” przybyło z innych regionów nie tylko Europy, ale i świata, w tym aż z Nigerii, Chin i Maroka. Dzięki własnemu stoisku na powierzchni wystawienniczej przedstawiciele CORDIS mogli się spotkać i porozmawiać z wieloma z tych gości. W jaki sposób sektor budowlany przyczyni się do walki ze zmianą klimatu Wydarzenie pokazało, że w nadchodzących latach sektor budowlany odegra kluczową rolę w walce z narastającym kryzysem klimatycznym, a wiele nowatorskich rozwiązań jest albo aktualnie optymalizowanych pod kątem rynku, albo już wykorzystywanych do celów komercyjnych. Należy do nich stosowanie najnowocześniejszych materiałów, dążenie do poprawy efektywności energetycznej zarówno nowych, jak i starszych budynków oraz uwzględnienie terenów zielonych we wszystkich nowych projektach, w tym nowej generacji drapaczy chmur. Inne innowacje, które wywarły szczególne wrażenie na autorze tego tekstu, to przełomowy australijski robot murarski, który potrafi zbudować dom w jeden dzień, oraz technologia wykorzystująca beton jako trójwymiarowe narzędzie budowlane. Zasłużone nagrody Podczas wieczornej gali, która odbyła się w Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu, nagrody wręczyli Ulrike Rabmer-Koller, wiceprzewodnicząca WKÖ, Juergen Schneider z austriackiego Federalnego Ministerstwa Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki oraz Hans Guenther Schwarz z austriackiego Federalnego Ministerstwa Transportu, Innowacji i Technologii. Nagrody przyznawane są austriackim firmom i organizacjom prowadzącym działalność z zakresu zrównoważonego budownictwa na arenie międzynarodowej, które promują i wspierają środowisko naturalne, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony klimatu. Jury nagradza budynki o wysokiej jakości oraz takie, które wykorzystują innowacyjne technologie. Jak stwierdził Hans Guenther Schwarz, nagrody są sposobem na wyznaczenie „...ambitnych celów w zakresie przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu” i umożliwienie budowy domów i dzielnic o „pozytywnym bilansie energetycznym netto”. Wśród sześciu nagrodzonych projektów znalazły się m.in. duży budynek o pozytywnym bilansie energetycznym netto z Paryża, domy jednorodzinne z prefabrykatów drewnianych z Kazachstanu, Estonii i Chin, a także przełomowa technologia domów pasywnych z Chin. Autorowi najbardziej przypadła jednak do gustu nagroda przyznana za „uczący się” hotel, wspierający zrównoważoną turystykę w Bhutanie i będący doskonałym połączeniem nowoczesności i tradycji. Serwis CORDIS wydał ostatnio kilka publikacji poświęconych zagadnieniom badanym i omawianym na konferencji „Future of Building 2019”. Zachęcamy do zapoznania się przede wszystkim z następującymi publikacjami: broszura CORDIS Results Pack na temat umiejętności w sektorze budowlanym broszura CORDIS Results Pack na temat gruntownych renowacji broszura CORDIS Results Pack na temat upowszechnienia rozwiązań w zakresie czystej energii magazyn CORDIS Research*eu wydanie 83 z tematem specjalnym: „Coraz inteligentniejsze, coraz bardziej zrównoważone: zwiększanie możliwości europejskich miast”. Więcej informacji na temat konferencji „Future of Building 2019”: strona internetowa wydarzenia

Kraje

Austria