Skip to main content

"To develop a cost-effective, fast-to-deploy, low-power and flexible video surveillance system that automatically combines images from multiple cameras to create a 180˚ panoramic view."

Article Category

Article available in the folowing languages:

Panoramiczne bezpieczeństwo

Nowy system monitoringu łączy obrazy z wielu kamer w pojedynczy widok panoramiczny. Pozwoli to ulepszać usługi zabezpieczeń.

Technologie przemysłowe

Obejmujący 10 partnerów projekt CHAMELEON finansowany ze środków UE zajmie się stworzeniem nowego systemu monitoringu wideo łączącego obraz z wielu kamer w jeden obraz panoramiczny. Prace projektowe skoncentrowano na opracowaniu algorytmu umożliwiającego łączenie materiałów wideo przy niskich wymaganiach względem mocy obliczeniowej i z możliwością implementacji sprzętowej. Pierwszym krokiem było spotkanie mające na celu określenie specyfikacji systemu. Na spotkaniu podjęto między innymi decyzję o używaniu analogowych kamer i sygnałów wejściowych, a dokonywaniu konwersji do postaci cyfrowej na późniejszym etapie. W bieżącym okresie sprawozdawczym ukończono większość prac związanych z tworzeniem algorytmu łączenia i wyodrębniania obrazów. Za pomocą kalkulatora budżetu połączeń zweryfikowano budżety połączeń niezbędnych dla potrzeb przetwarzania danych komunikacyjnych, a dodatkowo przeprowadzono dla partnerów z sektora małych przedsiębiorstw szkolenie z używania tego narzędzia. Kalkulator pomaga instalatorom w przygotowaniu systemu i wprowadzeniu poprawek zapewniających odpowiednią perspektywę. Opracowano witrynę internetową i zrealizowano inne działania upowszechniające, między innymi wystąpienia na konferencjach dotyczących bezpieczeństwa i informacje prasowe. Wynikiem prac projektu powinien być atrakcyjny dla rynku system monitoringu o potencjalnych zastosowaniach w lokalizacjach wymagających maksymalnego bezpieczeństwa, na przykład budynkach i lotniskach.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania