Skip to main content

Future Aircraft design following the carrier-pod concept as an enabler for co-modal seamless transport, passenger safety and environmental sustainability

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rewolucyjny samolot na horyzoncie

Koncepcja pojazdów bezzałogowych do przewozu pasażerów z pociągów do samolotów zyskuje na popularności, a nawet może zmienić znaną dotąd definicję transportu powietrznego.

Transport i mobilność
Technologie przemysłowe

Sposób projektowania samolotów zmienił się nieznacznie od lat 60. ubiegłego wieku, jednak teraz na horyzoncie pojawiają się prawdziwie innowacyjne rozwiązania. Jednym z nich jest koncepcja niewielkich pojazdów bezzałogowych, które umożliwiałyby pasażerom wejście na pokład samolotu tak, jakby wsiadali do wagonu metra. Prace nad tą koncepcją w ramach finansowanego przez UE projektu FANTASSY (Future aircraft design following the carrier-pod concept as an enabler for co-modal seamless transport, passenger safety and environmental sustainability) prowadzono z myślą o zapoczątkowaniu bardziej płynnego transportu powietrznego, zwiększeniu bezpieczeństwa pasażerów i zmniejszeniu wpływu na środowisko. Projekt przewidywał nową konstrukcję samolotu, łączącą „pojazd pasażerski” z „transportowcem powietrznym”. Choć sama koncepcja nie jest technicznie osiągalna w dzisiejszych czasach, prowadzenie prac w tym kierunku jest istotne, by za 20 – 30 lat mógł powstać niezawodny prototyp. W tym kontekście zespół FANTASSY ocenił wykonalność koncepcji „bezzałogowego transportowca powietrznego-pojazdu pasażerskiego” zgodnie z dobrze zdefiniowanym procesem. Konkretnie zespół skupił się na zaprojektowaniu wyglądu i sposobu funkcjonowania samolotu. Zdefiniowano również system transportu powietrznego niezbędny do zapewnienia pełnej mobilności i usług przewozu „od drzwi do drzwi”. Wiązało się to ze szczegółowym badaniem rozwijanych obecnie technologii i materiałów, które mogłyby zostać wykorzystane w projektowaniu samolotu modułowego. Badane zagadnienia obejmują systemy napędowe i magazynowanie energii. Dotychczas zespół projektu zidentyfikował koncepcje i technologie, które mogłyby być wykonalne do 2050 r. lub wcześniej. Rozpatrzono także koncepcje opracowane przez NASA, Airbus i inne ważne podmioty w tym sektorze. Dodatkowo zespół FANTASSY przeprowadził badanie na temat przyszłych konfiguracji samolotów i innych dostępnych dzisiaj koncepcji zgodnych z wizją projektu. W szczególności zespół przedstawił dwie wstępne konfiguracje pojazdów bezzałogowych i samolotów: jedną, w której pojazd przyłączany jest zewnętrznie, i drugą, w której jest wprowadzany do wnętrza. Określono też najważniejsze parametry wydajnościowe, które umożliwią wybór najbardziej obiecującego rozwiązania. Korzyści płynące z tych koncepcji obejmują skuteczniejszy intermodalny transport pasażerski i moduły towarowe kompatybilne zarówno ze środkami transportu szynowego, jak i powietrznego. Te same pojazdy bezzałogowe mogłyby być z łatwością transportowane z samolotu do pojazdu szynowego, zwiększając komfort i bezpieczeństwo pasażerów. Tego typu system umożliwiałby pasażerom korzystanie z rozproszonych udogodnień portu lotniczego znajdujących się daleko od pasa startowego, na przykład na terenie stacji kolejowej, a następnie przejazd do statku powietrznego drogą kolejową. Takie rozwiązanie pozwoliłoby przyspieszyć i ułatwić wejście pasażerów na pokład, zwiększyć elastyczność w zakresie prac konserwacyjnych i usprawnić ewakuację w razie zagrożenia. To radykalne i nowatorskie podejście do transportu powietrznego może zmienić definicję podróży lotniczych, zdecydowanie zwiększając ich komfort.

Słowa kluczowe

Projekt statku powietrznego, samoloty, koncepcja pojazdów bezzałogowych, FANTASSY, sprawny transport, bezpieczeństwo pasażerów

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania