Skip to main content

Suite of integrated models for electrical aircraft drives

Article Category

Article available in the folowing languages:

Modelowanie systemów zasilania samolotów

UE zmierza ku w pełni elektrycznym samolotom w celu zwiększenia wydajności operacyjnej i zmniejszenia wykorzystania paliw kopalnych. W zgodzie z tymi posunięciami naukowcy usprawnili modele wykorzystania mocy i energii w samolotach.

Energia

Ponieważ nowoczesne samoloty potrzebują więcej energii elektrycznej niż ich poprzednie wersje, dokładność i niezawodność modeli zużycia energii stały się sprawa kluczową. Finansowany przez UE projekt "Suite of integrated models for electrical aircraft drives" (SIMEAD) został powołany do życia, aby opracować powiązane ze sobą modele elektrycznego i mechanicznego zasilania w samolotach, co ma umożliwić optymalizację poboru mocy i zużycia energii. Naukowcom udało się opracować usprawnione modele zarówno dla systemów mechanicznych, jak i elektrycznych. Te pierwsze przewidują straty energii w generatorze (np. energii cieplnej), podczas gdy drugie obejmują różne procesy konwersji energii. Stworzono modele dla przetwornic AC-DC, DC-AC oraz DC-DC. Wszystkie porównano z prawdziwymi danymi w celu weryfikacji. Ukończono też kilka badań przypadku w celu prezentacji zastosowań powyższych modeli do rozwiązywania prawdziwych wyzwań związanych z projektowaniem. Nowo zdefiniowane przez naukowców projektu SIMEAD modele okazały się dokładniejsze od ich poprzedników stworzonych w ramach projektu SABER. Dzięki projektowi udało się usprawnić modele systemów zasilania w przemyśle lotniczym, co poskutkuje tworzeniem bardziej wydajnych i zrównoważonych samolotów w przyszłości.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania