European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Libralato Engine Prototype

Article Category

Article available in the following languages:

O krok bliżej do radykalnych silników napędzających hybrydowe pojazdy elektryczne

W ramach europejskiej inicjatywy rozwinięto koncepcję silnika samochodowego nowego typu, który jest mniejszy, bardziej oszczędny w zużyciu paliwa i bardziej przyjazny środowisku niż konwencjonalne silniki spalinowe wewnętrznego spalania.

Energia icon Energia

Silnik Libralato wynaleziono i opatentowano ponad 20 temu, jednak dotychczas go nie zbudowano i nie przetestowano. Jest to silnik obrotowy, który może okazać się doskonałą odpowiedzią na zapotrzebowanie na lekkie, niskoemisyjne silniki do lekkich pojazdów pasażerskich. Celem finansowanego przez UE projektu LIBRALATO (Libralato engine prototype) było zademonstrowanie koncepcji silnika Libralato poprzez budowę i testy serii symulacji, modeli i silników prototypowych. Członkowie zespołu rozpoczęli od skonstruowania silnika prototypowego o mocy 25 kW, opartego na oryginalnym projekcie. Analizy termiczne i mechaniczne ujawniły poważne trudności w odniesieniu do konstrukcji mechanicznej oraz pokazały, że silnik będzie funkcjonował lepiej przy niższej mocy. Aby rozwiązać te trudności, przy pomocy oprogramowania modelującego zaprojektowano i poddano testom prototyp o mocy 50 kW składający się z trzech mniejszych tłoków obrotowych mający zagwarantować uzyskanie równorzędnej mocy wyjściowej. Ze względu na proces zarządzania smarowaniem zastosowany w oryginalnym prototypie, zespół LIBRALATO nie zdołał zrealizować swojego celu dotyczącego oceny, podnoszenia i optymalizacji wydajności prototypu o mocy 50 kW, co pomogłoby określić cele w zakresie emisji dla różnych warunków operacyjnych. Nie udało się również przeprojektować systemu smarowania ani przyjąć wybranych elementów tocznych łożyska, które miały kluczowe znaczenie dla testów emisji prowadzonych na konstrukcji o mocy 50 kW. W rezultacie kilka testów przeprowadzono na stanowisku testowania silników. Wykorzystując dwa prototypy jako podstawę, przeprowadzono analizę kosztów, która dowiodła, że silnik umożliwia produkcję mocy po konkurencyjnych kosztach rzędu 15 EUR na kW. Ocena rynkowa z kolei wskazuje, że sektor pojazdów hybrydowych może okazać się szczególnie obiecującym odbiorcą tego typu silników. Złożono także dwa wnioski patentowe. Pomimo powstałych komplikacji udało się zademonstrować procedurę spalania i uzyskać wgląd w wewnętrzne ciśnienia gazu. Taka wiedza specjalistyczna może doprowadzić do dalszego rozwoju koncepcji silnika LIBRALATO jako oszczędnej pod względem zużycia paliwa i opłacalnej przełomowej technologii spełniającej wymogi rynku pojazdów hybrydowych.

Słowa kluczowe

Silnik, pojazdy elektryczne, Libralato, silnik obrotowy, pojazdy hybrydowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania