Skip to main content

Rechargeable Telemetry-Based Electrochemical Sensors: Kidney Oxygenation and health

Article Category

Article available in the folowing languages:

Czujnik tlenowy do monitorowania funkcji nerek

Monitorowanie szerokiego spektrum sygnałów fizjologicznych ma decydujące znaczenie dla zachowania zdrowia i śledzenia działania terapeutycznego różnych leków. Uczestnicy europejskiego projektu stworzyli rewolucyjne urządzenie do pomiaru poziomu tlenu w tkance nerek.

Zdrowie

Przewlekła niewydolność nerek (CKD) to schorzenie związane z postępującą utratą funkcji nerek. Diagnoza bazuje na poziomie kreatyniny w osoczu krwi, jak również obecności białek w moczu. Zgromadzono dowody, że CKD jest powiązana z niskimi poziomami tlenu w tkankach nerek. Jednakże mechanizmy regulacji tlenu w nerkach pozostają nie w pełni zrozumiałe, ponieważ dotychczas nie było możliwości pomiaru poziomu tlenu w nerkach in vivo. Celem finansowanego przez UE badania RETEBESKO (Rechargeable telemetry-based electrochemical sensors: kidney oxygenation and health) było stworzenie rozwiązania telemetrycznego do pomiaru poziomu tlenu w nerkach. Zespół projektu współpracował z Uniwersytetem w Auckland, liderem w dziedzinie inżynierii biomedycznej, nad budową i przetestowaniem urządzeń telemetrycznych. Na początku naukowcy stworzyli i zwalidowali bezprzewodową technologię pomiaru poziomu tlenu w tkance nerek u szczurów z pełną swobodą ruchów. Tlenowa technologia telemetryczna śledzi zmiany poziomu tlenu w nerkach i pozwala na ciągłe pomiary tlenu przez przynajmniej trzy miesiące. Eksperymenty prowadzono na zdrowych gryzoniach a następnie na modelach specyficznych chorób nerek. Podczas doświadczeń nieustannie monitorowano poziom tlenu nerkowego, przy zastosowaniu terapii i bez niej, w celu potwierdzenia zakłócenia homeostazy tlenowej i oceny skuteczności leczenia. Wyniki tych badań walidacyjnych zaprezentowano w trzech publikacjach w prestiżowych czasopismach. Dzięki technologii telemetrycznej możliwe jest monitorowanie poziomu tlenu w tkankach głębokich. Urządzenie to umożliwia naukowcom odkrywanie podstawowych mechanizmów regulacyjnych, związanych z natlenowaniem tkanki nerek. Zrozumienie ich umożliwi zaprojektowanie nowatorskich metod leczenia i poprawi wyniki kliniczne pacjentów cierpiących na CKD.

Słowa kluczowe

Czujnik tlenowy, przewlekła niewydolność nerek, RETEBESKO, czujnik elektrochemiczny, telemetria

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania