Skip to main content

Flexible and PrecIse IrriGation PlAtform to Improve FaRm Scale Water PrOductivity

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bardziej inteligentny i precyzyjny system nawadniania

Aby promować zrównoważone rolnictwo, finansowani przez UE badacze uczestniczący w projekcie FIGARO opracowali innowacyjną, najnowocześniejszą platformę do nawadniania umożliwiającą precyzyjne kontrolowanie zużycia wody.

Zmiana klimatu i środowisko
Żywność i zasoby naturalne

Efektywne i wydajne wykorzystanie wody przez systemy nawadniania ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa, bezpieczeństwa żywieniowego oraz ogólnego wzrostu gospodarczego, zwłaszcza w kontekście zwiększającej się liczby ludności na świecie, zmian klimatu oraz zapotrzebowania na wodę w innych sektorach gospodarki. Chcąc zmierzyć się z tym wyzwaniem, zespół FIGARO skupił swoją uwagę na precyzyjnym nawadnianiu. Nawadnianie precyzyjne to technika, w której dokładnie odmierzone ilości wody są doprowadzane do roślin w dokładnie odmierzonym czasie, dzięki czemu uzyskane plony oraz zużycie wody są optymalne. Koniec ze zgadywaniem „Platforma FIGARO do zarządzania nawadnianiem, dostarczająca rolnikom narzędzi niezbędnych do podjęcia właściwych decyzji związanych z nawadnianiem, a tym samym pozwalająca zwiększyć produktywność i zmniejszyć zużycie wody, to połączenie istniejącego oprogramowania, sprzętu i systemów czujnikowych z nowo opracowanym modułem DSS wspomagającym proces decyzyjny” – mówi Lior Doron, koordynator projektu. „System zapewnia użytkownikowi dostęp do najlepszych zaleceń w zakresie nawadniania na poziomie gospodarstwa”. Platforma zawiera rozbudowany system wspomagania decyzji, wybudowane modele wzrostu plonów, czujniki monitorujące stan roślin i gleby, mechanizmy analizy danych satelitarnych oraz algorytmy prognostyczne. Dane gromadzone są przez czujniki gleby, wody i roślin rozmieszczone w krytycznych punktach pola, które są łączone z lokalnymi pomiarami ze stacji meteorologicznych, zdjęciami satelitarnymi, prognozami pogody oraz modelami plonów i modelami hydrologicznymi. Następnie system analizuje posiadane informacje, dostarczając rolnikom precyzyjne i wiarygodne zalecenia dotyczące ilości wody i czasu nawadniania. „Dzięki platformie FIGARO rolnik zawsze dokładnie zna ilość wody niezbędną do nawodnienia pola, liczbę operacji nawadniania oraz czas, w jakim należy je przeprowadzać, aby zoptymalizować zużycie wody i energii” – twierdzi Doron. Wbudowana elastyczność Platforma FIGARO została zbudowana w sposób umożliwiający integrację każdego rodzaju technologii czujnikowej i modelu zarządzania, a tym samym rozbudowanie i dostosowanie jej funkcji do indywidualnych potrzeb. Dzięki temu platforma może wykorzystywać systemy i sieci czujnikowe modelu skalibrowane pod względem miejscowych warunków i najlepszych praktyk. Ponadto kolejne wersje platformy będzie można łatwo zintegrować z nowymi technologiami, takimi jak czujniki robotyczne czy mechatroniczne. Szersze grono odbiorców Platforma FIGARO przeznaczona jest nie tylko dla rolników – stanowi również nieocenione narzędzie dla decydentów, służące do monitorowania nawadniania i zarządzania nim, a także wspomagające tworzenie lepszych regulacji w sprawie zużycia wody do celów rolniczych. Podobnie firmy z sektora spożywczego, skupujące produkty rolne uprawiane przy wykorzystaniu systemu FARGO, z pewnością zauważą, że ich wpływ na środowisko będzie mniejszy, co ułatwi im zachowanie zgodności z przepisami środowiskowymi. „Elastyczność, łatwość obsługi i minimalne wymagania w zakresie konserwacji sprawiają, że nasza platforma jest powszechnie wykorzystywana” – podsumowuje Doron. „FIGARO nie tylko pozwala rolnikom zmniejszyć zużycie wody i nawozów oraz zoptymalizować pobór energii, ale również pomaga europejskiemu sektorowi rolniczemu dostosować się do nowej rzeczywistości kształtowanej przez zmiany klimatu i przekształcić w prawdziwie zrównoważoną branżę”.

Słowa kluczowe

FIGARO, rolnictwo, zmiana klimatu, inteligentna uprawa, nawadnianie, rolnictwo precyzyjne, uprawa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania