European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-28

“DIVA: Data Intensive Visualization and Analysis”

Article Category

Article available in the following languages:

Nowe horyzonty w prezentacji wizualnej

Postępy w dziedzinie modelowania D3 i interaktywnej wizualizacji powinny w przyszłości doprowadzić do powstania wielu nowych rozwiązań, od tomografii komputerowej po architekturę i rozrywkę.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

W dzisiejszym świecie zaawansowanych technologii wizualizacja danych jest bardzo ważna, gdyż pozwala poruszać się po ogromie informacji nas otaczających, znajdując zastosowanie w tak różnych dziedzinach, jak badania naukowe czy rozrywka. W ramach projektu DIVA (Data intensive visualisation and analysis) przeszkolono specjalistów w zakresie problemów dotyczących prezentacji wizualnej oraz wiedzy na temat środowisk wykorzystujących duże ilości danych. Z udziałem początkujących badaczy w projekcie opracowywano nowe metodologie z zakresu zastosowań naukowych i technologicznych dotyczących danych. We współpracy z różnymi renomowanymi przedstawicielami przemysłu połączono odpowiednie szkolenia i inicjatywy badawcze poświęcone takim zagadnieniom, jak pozyskiwanie danych czy odkrywanie wiedzy. Do najważniejszych przedmiotów badań należały kompresja danych, przetwarzanie danych wizualnych, wyodrębnianie cech, modelowanie wieloskalowe, prezentacje interaktywne, systemy wyświetlania, interakcja człowiek–komputer oraz percepcja wzrokowa. Zgodnie z przyjętymi założeniami, uczestnicy projektu DIVA zorganizowali dla badaczy intensywne szkolenia, w tym trzy wielodniowe szkoły letnie na przestrzeni trzech lat oraz cztery warsztaty. Do osiągnięć projektu należy też organizacja wymian między instytucjami partnerskimi, lokalne szkolenia i działania edukacyjne w każdej z placówek goszczących oraz szkolenia organizowane w ramach inicjatyw badawczych. Projekt DIVA powinien przynieść liczne korzyści w szczególności nauce i technologii. Inna dziedzina to przetwarzanie danych 3D, stosowane na przykład do rekonstrukcji budowli architektonicznych. Omawiane badania nad interaktywną wizualizacją i systemami wyświetlania zaowocowały powstaniem wielu publikacji. Postępy i wyniki badań DIVA opisywane są też w serwisie internetowym projektu. Jednocześnie zespół projektu aktywnie uczestniczył w organizacji konferencji, warsztatów, wizyt w laboratoriach oraz szkół letnich. Podsumowując, projekt pomógł w pokonaniu barier dotyczących dużych systemów interaktywnej wizualizacji 3D i systemów wyświetlania. W jego ramach powstała grupa specjalistów, którzy rozwijają tę dziedzinę oraz przyczyniają się do poprawy konkurencyjności Europy w tym zakresie. Wyniki omawianych badań znajdą zastosowanie w wielu technologiach przyszłości.

Słowa kluczowe

Prezentacja wizualna, kompresja danych, DIVA, przetwarzanie danych wizualnych, wyodrębnianie, modelowanie wieloskalowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania