Skip to main content
European Commission logo print header

A mobility action in Interaction Design Research Focused on Natural Motion Capturing Process for Creative Industries

Article Category

Article available in the following languages:

Nowe pomysły na udoskonalenie techniki Motion Capture

Nowa wiedza z zakresu techniki Motion Capture może zostać wykorzystana przez przemysł filmowy do stworzenia bardziej realistycznych środowisk wirtualnych.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Motion Capture (MoCap) polega na nagrywaniu czynności wykonywanych przez ludzi i wykorzystywaniu uzyskanych w ten sposób danych do tworzenia dwu- lub trójwymiarowych komputerowych animacji modeli postaci. Technika ta jest powszechnie stosowana w grach wideo i filmach. Mimo to, nadal nie pozwala ona na uzyskanie naturalnej jakości, szczególnie gdy chodzi o zachowania postaci w środowisku wirtualnym. Rozwój tej dziedziny ma teraz jednak szansę gwałtownie przyspieszyć dzięki nowym urządzeniom do rejestracji obrazu, takim jak laserowy hełm polaryzacyjny opracowany na tureckim Uniwersytecie w Koç. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu NAMOCAP pracowali nad udoskonaleniem tej technologii. W bliskiej współpracy z Uniwersytetem w Koç, zespół projektu starał się stworzyć realistyczne środowisko umożliwiające aktorom na efektywne i naturalne odgrywanie ról na potrzeby animacji wykorzystywanych w grach. Ten zaawansowany system ma znacząco poprawić jakość zdjęć wykonywanych techniką MoCap. W ramach projektu przygotowano dwie publikacje na ten temat, a także zorganizowano dwa seminaria i konferencję. Pierwsze z seminariów poświęcone było postępom w technologiach Motion Capture, a drugie systemom wyświetlaczy stereoskopowych opartych na retroreflektorach do zastosowania w MoCap. Jednodniowa konferencja pt. "Tworzenie scenariuszy w optycznej technologii Motion Capture" była kolejną okazją do poszerzenia wiedzy w tej dziedzinie. Choć ze względu na zamknięcie studia filmowego będącego partnerem projektu nie udało się zrealizować wszystkich celów inicjatywy, zgromadzono dużą ilość informacji na temat omawianej technologii. Projekt przygotował grunt pod realizację innych ciekawych przedsięwzięć, które kontynuowałyby prace NAMOCAP, przyczyniając się do rozwoju techniki MoCap.

Słowa kluczowe

Motion capture, środowisko wirtualne, branża filmowa, MoCap, animacja komputerowa, gra wideo, aplikacje firmowe, hełm optyczny, realistyczne środowisko, aktorzy, animacje w grach, systemy wyświetlania, tworzenie scenariusza

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania