Skip to main content

Magnetic Resonance Methods Development and Applications for Life Sciences

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe możliwości obrazowania MRI

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) jest techniką wykorzystywaną do badania anatomii i fizjologii organizmu. Jest to narzędzie diagnostyczne z wyboru przy wielu chorobach ale wraz z rosnącym zapotrzebowaniem rosną wydatki na przeprowadzanie MRI.

Zdrowie

MRI ma liczna zastosowania w diagnozie medycznej, jako że technika ta nie korzysta z promieniowania jonizującego. Sfinansowany w ramach unijnego programu Marie Curie projekt "Magnetic resonance methods development and applications for life sciences" (EUROCANMRI) miał na celu poszerzenie możliwości tej metody w dziedzinach nowotworów złośliwych, schorzeń rdzenia kręgowego i choroby Alzheimera. Zwykle obrazy MRI uzyskuje się poprzez tworzenie gradientów głównego, statycznego pola magnetycznego. Jednakże sprzęt do tworzenia gradientów jest drogi, złożony i może powodować powstawanie prądów cyrkularnych w pobliskich przewodnikach, w tym tkankach pacjenta. Na początkowym etapie projektu zbudowano konsolę MRI, z powodzeniem ją zainstalowano i przetestowano na zestawie fantomów rezonansu wodoru i fosforu. Zespół projektu kontynuował prace nad pakietami oprogramowania do różnych technik obrazowych, kładąc szczególny nacisk na metody MRI bez zastosowania gradientu. Wynikiem stosowania tej metody były możliwości uzyskiwania obrazów dwu- i trójwymiarowych oraz wyboru warstw z użyciem jednokanałowego systemu MRI. Możliwe zastosowania obejmują niedrogie procesy, które można będzie przeprowadzać na stacjach kosmicznych. Wczesne rozpoznanie glejaka mózgu jest kluczowe i naukowcy analizują różne środki kontrastowe do zastosowań diagnostycznych. Badanie wykazało, że środek opracowany w projekcie, stanowiący tlenek żelaza powleczony jednodomenowym przeciwciałem przeciw IGFBP7, selektywnie wykrywa nieprawidłowe naczynia krwionośne u myszy z glejakiem. Oprócz prowadzenia prac badawczo-rozwojowych zespół projektu zorganizował warsztaty. W tym wydarzeniu, będącym okazją do dzielenia się wiedzą i pomysłami, uczestniczyło około 70 specjalizujących się w MRI naukowców z Kanady, USA i krajów europejskich. Partnerzy projektu zaprezentowali sześć prelekcji i dwa plakaty przedstawiające wyniki swoich prac.

Słowa kluczowe

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, glejak, glejak wielopostaciowy, nanocząstki

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania