European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

VISION ADVANCED INFRASTRUCTURE FOR RESEARCH

Article Category

Article available in the following languages:

Narzędzia wizualizacyjne do prowadzenia badań naukowych

Dzięki zaangażowaniu renomowanych europejskich laboratoriów wizualizacyjnych unijna inicjatywa zapewnia naukowcom wsparcie pozwalające im na uzyskiwanie dostępu do dużych ilości informacji oraz szybkie i łatwe wyodrębnianie rezultatów.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Wyzwania, przed jakimi aktualnie stają naukowcy, takie jak zmiana klimatu, utrata bioróżnorodności czy nowe zagrożenia dla ludności, wymagają zarządzania coraz większymi ilościami informacji. Szczególnie symulacje wykonywane w badaniach naukowych i inżynieryjnych wymagają opracowania zaawansowanych narzędzi i technik. Niestety często środki przeznaczane na inwestycje w niezbędne wyposażenie wizualizacyjne nie zawsze odpowiadają rzeczywistym potrzebom. Celem projektu VISIONAIR (Vision advanced infrastructure for research), finansowanego ze środków UE, była zmiana tego stanu rzeczy poprzez udostępnienie partnerskich laboratoriów zainteresowanym użytkownikom. Zrzeszająca 24 podmioty z różnych krajów Europy sieć VISIONAIR udostępniła laboratoria do wizualizacji wykorzystujących rzeczywistość wirtualną, rzeczywistość rozszerzoną i zaawansowane analizy naukowe. Uczeni z Europy i całego świata mogli prowadzić prace z wykorzystaniem funkcji oferowanych przez tę infrastrukturę. Badacze, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone, otrzymywali nieodpłatny dostęp fizyczny do oprogramowania wizualizacyjnego. Oprócz dostępu do najlepszych laboratoriów wizualizacyjnych w Europie otrzymywali także pomoc przy tworzeniu obrazów o wysokiej rozdzielczości i przesyłaniu ich przez szybkie sieci. Przez 4 lata realizacji inicjatywy udzielono wsparcia 122 projektom, wykorzystując ogromne, interdyscyplinarne doświadczenia laboratoriów wizualizacyjnych. Partnerzy projektu prowadzili obszerną bazę danych oprogramowania i modeli wizualizacyjnych, która została udostępniona wszystkim użytkownikom. Wśród oferowanych narzędzi komputerowych można wymienić filtry przetwarzania, konwertery i czytniki, a także całe pakiety do modelowania i wizualizacji. W ramach wirtualnych usług wizualizacyjnych oferowano wsparcie przy wizualizacji cyfrowych kształtów 3D oraz modeli geometrycznych o większej liczbie wymiarów, które można było analizować i wzbogacać o inne dane. Uczeni mieli także dostęp do technologii wyświetlania, w tym wyświetlaczy o wysokim zakresie dynamicznym i wyświetlaczy holograficznych. Dzięki stworzeniu specjalistycznej infrastruktury badawczej w zakresie wizualizacji, projekt VISIONAIR przyczynił się do rozwoju międzynarodowej współpracy w obrębie UE. Co jeszcze istotniejsze, zwiększono widoczność i atrakcyjność europejskiej przestrzeni badawczej dla środowisk naukowych z całego świata.

Słowa kluczowe

Narzędzia do wizualizacji, wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość, sieci wysokich prędkości, wyświetlacze holograficzne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania