Skip to main content

Exploitation of microalgae diversity for the development of novel high added-value cosmeceuticals

Article Category

Article available in the folowing languages:

Makijaż z mikroglonów

Wyróżniamy ponad 30 000 gatunków morskich mikroglonów, lecz niemal żaden z nich nie był badany jako potencjalne źródło żywności, paszy czy produktów zdrowotnych. Naukowcy korzystający ze środków unijnych wyhodowali i przetworzyli mikroglony w celu stworzenia nowych związków chemicznych i enzymów do produkcji kosmetyków.

Żywność i zasoby naturalne
Zdrowie

Niewykorzystany potencjał składników na bazie glonów w przemyśle kosmetycznym związany jest z manipulowaniem i celowaniem substancji w taki sposób, aby dopasować je do wymagań coraz bardziej niszowych specyfikacji produktów. W przemyśle kosmetycznym, mikroglony można wykorzystać jako naturalne surowe ekstrakty (ekstrakt wielofunkcyjny) lub jako oczyszczone produkty (bioaktywne metabolity wtórne, polisacharydy, enzymy). Zespół finansowanego przez UE projektu ALGAECOM (Exploitation of microalgae diversity for the development of novel high added-value cosmeceuticals) badał nowe gatunki mikroglonów pod kątem zastosowania w kosmeceutykach. Są to związki, które mogą być stosowane jako produkty kosmetyczne, lecz wykazujące także pewną korzystną aktywność biologiczną. Partnerzy projektu opracowali systemy potrzebne do odkrywania nowych związków, w tym wysokoprzepustową platformę do badania związków i enzymów zawartych w glonach. Zespół projektu opracował również protokoły niezbędne do ekstrakcji polisacharydów zawartych w glonach, badania ich pod kątem przydatnej aktywności enzymatycznej oraz testowania aktywności biologicznej nowych związków. Ponadto, uczeni stworzyli odpowiednie warunki do przemysłowej produkcji różnych mikroglonów. Wśród najważniejszych osiągnięć konsorcjum można wymienić całogenomowe zsekwencjonowanie cennego z komercyjnego punktu widzenia gatunku mikroglonów Tetraselmis chuii oraz opracowanie wysokoprzepustowych platform metabolomicznych i katalomicznych do analizy biologii mikroglonów w różnych systemach hodowli i warunkach stresowych. W projekcie ALGAECOM opracowano też protokół przetwarzania do ekstrakcji i oczyszczania białek i enzymów z mikroglonów. Ponadto, naukowcy stworzyli protokoły ekstrakcji polisacharydów z mikroglonów i przeprowadzili szczegółowe badanie ich struktury, aby móc potencjalnie zastosować je jako bioaktywne składniki kosmetyków. Opracowali też badania przesiewowe pod kątem nowych enzymów umożliwiających depolimeryzowanie polisacharydów z mikroglonów. Uczestnicy projektu ALGAECOM wykorzystali te nowe narzędzia do poszukiwania potencjalnych nowych związków bioaktywnych. Obiecujące związki będą następnie przetwarzane w komercyjnie dostępne produkty z grupy kosmeceutyków. Projekt umocnił też potencjał Europy w dziedzinie technologii mikroglonów dzięki zacieśnieniu współpracy między nauką i przemysłem oraz przeszkoleniu badaczy z zakresu najnowszych technik biotechnologicznych.

Słowa kluczowe

Mikroglony, kosmetyki, naturalne surowe ekstrakty, bioaktywne, ALGAECOM, kosmeceutyki

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania