Skip to main content

Adaptive and smart materials and structures for more efficient vessels

Article Category

Article available in the folowing languages:

Adaptacyjne i inteligentne materiały i konstrukcje przeznaczone do okrętów

Wykorzystanie materiałów adaptacyjnych w budownictwie okrętowym ma pozwolić na inteligentne tłumienie drgań, lepszą regulację temperatury i budowę kadłubów zmieniających kształt i cechujących się lepszymi parametrami hydrodynamicznymi. W ramach pewnej unijnej inicjatywy badano możliwości stosowania inteligentnych materiałów i konstrukcji w statkach morskich.

Transport i mobilność
Technologie przemysłowe

Celem finansowanego ze środków UE projektu ADAM4EVE (Adaptive and smart materials and structures for more efficient vessels) była modernizacja budownictwa okrętowego na rzecz poprawy wydajności, bezpieczeństwa i wygody pasażerów. Większa wydajność przełoży się na obniżenie kosztów operacyjnych, a poprawa bezpieczeństwa i wygody pozwoli umocnić pozycję linii pasażerskich na rynku. Konwencjonalne metody projektowania zakładają optymalizację okrętu w celu uzyskania jak najlepszych osiągów w jednym scenariuszu operacyjnym, podczas gdy rzeczywista eksploatacja statków podlega różnorodnym uwarunkowaniom roboczym. Statek przystosowujący się do zmieniających się warunków pozwoliłby na uzyskanie ogólnych optymalnych osiągów. Zespół ADAM4EVE opracował adaptacyjne konstrukcje kadłuba i materiały wyposażenia, aby uczynić okręty bardziej elastycznymi i wydajnymi w zmieniających się warunkach. Partnerzy projektu przygotowali zbiór 15 inteligentnych rozwiązań konstrukcyjnych zapewniających zoptymalizowane właściwości kadłubom i systemom wyposażenia w różnych warunkach. Zbudowano i przetestowano pięć prototypów dotyczących właściwości technicznych, cech funkcjonalnych, kwestii bezpieczeństwa oraz skutków i korzyści ekonomicznych i środowiskowych. Każdy z prototypów zaprojektowano pod kątem określonego rodzaju okrętu i konkretnego scenariusza operacyjnego. Testy wskazały na możliwość wykorzystania tych rozwiązań w wielu różnych dziedzinach. Dokładniej mówiąc, badacze zbudowali klapę tylną do statków pasażerskich i towarowych, która zapewnia optymalne warunki hydrodynamiczne przy różnych warunkach obciążenia i prędkościach, a także systemy tłumiące do sterów strumieniowych, zwiększające komfort podróży okrętami pasażerskimi. Opracowano też lekkie panele kompozytowe do pokładów statków chłodni, które zmniejszają ich ciężar i obniżają zużycie energii. Powstał też dziób gruszkowy do statków śródlądowych, zapewniający minimalne zużycie paliwa podczas zmiany obciążenia i warunków żeglugowych oraz szklane okna do jachtów, zapewniające większą prywatność i oszczędność energii związanej z użytkowaniem klimatyzacji. Warto również wspomnieć o śrubie sterującej do promów, umożliwiającej sprawne manewrowanie w portach oraz uzyskanie dobrych osiągów na morzu. Dzięki całościowemu podejściu projekt ADAM4EVE pozwoli budowniczym okrętów na dokładne przeanalizowanie korzyści i zastosowanie nowoczesnych technologii w celu poprawy wydajności oraz wygody i bezpieczeństwa pasażerów. Projekt powinien też umocnić konkurencyjność europejskiego budownictwa okrętowego.

Słowa kluczowe

Budownictwo okrętowe, materiały i konstrukcje adaptacyjne, statki morskie, ADAM4EVE

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania