Skip to main content

Wood chip feeding technology of the future for small-scale biomass boilers

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowy układ doprowadzania paliwa obniża emisje biomasy

Wspierani z funduszy unijnych badacze opracowali nowy system przetwarzania zrębków drewnianych, który znacznie ogranicza emisje w przemysłowych układach ogrzewania opartych na wykorzystaniu zrębków drewnianych.

Technologie przemysłowe
Energia

Kotły na zrębki stosuje się do ogrzewania pomieszczeń, zastępując kotły zasilane paliwami kopalnymi. Pomimo wysokiej wydajności termalnej i niskich emisji pyłów, układy doprowadzania paliwa w małych kotłach na zrębki drewniane odpowiadają za niemal 90% nieplanowanych przestojów zakładów produkcyjnych. To ogranicza dostępność elektrowni i zwiększa szkodliwe emisje. W finansowanym ze środków unijnych projekcie BIOCHIPFEEDING (Wood chip feeding technology of the future for small-scale biomass boilers) wypracowano nowy nisko-kosztowy układ doprowadzania, który przewyższy istniejące układy, będąc pozbawionym ich niedociągnięć. Nowy układ opiera się na chwytaku, który pobiera materiał opałowy z magazynu i transportuje go do zasobnika. Jest wyposażony w czujniki, służące do kontroli jakości paliwa pod kątem wielkości cząstek pyłu i zawartości wilgoci. Inteligentne oprogramowanie, które komunikuje się z układem podawania potrafi mapować lokalizacje zrębek o niskiej i wysokiej jakości. W ten sposób można zagwarantować, że jakość całkowitej mieszanki paliwowej jest jednorodna podczas podawania paliwa. W odróżnieniu od poprzednich modeli układu, w których paliwo było pobierane z dołu składowanego materiału, nowy lekki chwytak może pobierać materiał od góry. Oprócz minimalizacji kosztów utrzymania, oznacza to również znaczne oszczędności w kosztach użytkowania z uwagi na niższe zużycie mocy. Podajnik ślimakowy nowej konstrukcji dostarcza zrębki drewna do spalarni z pośredniego zasobnika. System kontrolny zapewnia w pełni zautomatyzowaną obsługę. Przez to należy rozumieć, że podajnik dostarczy określonej ilości zrębek do kotła, w zależności od stanu roboczego palnika. Paliwo jest podawane w jednorodnym tempie ze stałą jakością, dostosowaną do stanu roboczego kotła. Zmiany te w znacznym stopniu usprawniły wydajność kotła. Przeprowadzono udany montaż dwóch prototypów chwytaków różnych rozmiarów z elastycznymi rozwiązaniami, pozwalającymi na zastosowanie w rożnych spalarniach. Chwytaki można stosować z konwencjonalnymi dźwigami, więc łatwo je wbudować w istniejące systemy. Nowy układ zapowiada zwiększenie wydajności kotłów i wskaźnika utylizacji. Obok wyjątkowej atrakcyjności pod kątem zastosowania w kotłach grzewczych niewielkich rozmiarów, opalanych zrębkami drewnianymi, może także zastąpić stare spalarnie biomasy. Oczekuje się, że liczba zamontowanych jednostek kotłów na zrębki drewniane wzrośnie z obecnych 700 tysięcy do ponad 1,6 miliona do 2020 r.

Słowa kluczowe

Doprowadzanie paliwa, biomasa, zrębki drewniane, ogrzewanie, niskie emisje, projekt BIOCHIPFEEDING

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania