Skip to main content

Sensor Based Detection of Implant Loosening in Total Hip Replacements

Article Category

Article available in the folowing languages:

Inteligentne stawy biodrowe

Choroba zwyrodnieniowa stawów, jedna z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności w krajach rozwiniętych, w ostateczności wiąże się z koniecznością wymiany stawu. Protezy mają ograniczoną żywotność, a problemy z mocowaniem i poluzowywaniem się implantu powodują zmniejszenie ich użyteczności.

Zdrowie

Obecnie do ustalenia poluzowania protezy lub osteolizy (resorpcji kości) wykorzystuje się techniki diagnostyczne, takie jak radiografia czy badanie objawów klinicznych. Metody te nie są wystarczająco czułe, a pacjenci niepotrzebnie przechodzą ponowny zabieg w wyniku nieprawidłowego rozpoznania, albo, co gorsza, zbyt późnego wykrycia uszkodzeń kości. Środki unijne przeznaczone na realizację projektu SMART-HIP (Sensor based detection of implant loosening in total hip replacements) pomagają uczonym w opracowaniu inteligentnego systemu wymiany stawu biodrowego. System ten umożliwi szybkie i niezawodne wykrywanie problemów z osadzeniem i poluzowaniem protezy, zapobiegając niepotrzebnym ponownym zabiegom. Już w pierwszym okresie realizacji projektu SMART-HIP poczyniono znaczące postępy w pracach nad systemem, a także przeanalizowano potrzeby w zakresie oprogramowania. System SMART-HIP będzie zawierał "inteligentną protezę", składającą się z jednostki wzbudzającej i oscylatora, umożliwiających monitorowanie stanu protezy. Zewnętrzny moduł diagnostyczny umożliwi wzbudzanie inteligentnej protezy i odbieranie sygnału, który będzie analizowany przez komputer. Pomyślna budowa innowacyjnego systemu SMART-HIP umożliwi dokładną i wiarygodną diagnostykę poluzowania implantu. Oprócz zapewnienia oczywistych korzyści dla pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów, wprowadzenie systemu na rynek przyczyni się do poprawy konkurencyjności partnerskich małych firm, a jednocześnie do obniżenia kosztów społeczno-ekonomicznych związanych z niepełnosprawnością.

Słowa kluczowe

Choroba zwyrodnieniowa stawów, wymiana stawu, poluzowanie się implantu, ponowna operacja, przeszczep stawu biodrowego

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania