Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-27

Cladogenesis and Niche Evolution in Madagascan Forests

Article Category

Article available in the following languages:

Sekret bioróżnorodności tkwi w drzewach palmowych

Palmy są wszechobecne w lasach Madagaskaru i odgrywają podstawową rolę nie tylko w ekologii leśnej, ale również w poszukiwaniu odpowiedzi na ważne pytania dotyczące bioróżnorodności. Naukowcy zebrali próbki DNA i odkryli wiele nowych gatunków drzew palmowych, dzięki czemu zwiększyła się nasza wiedza o bioróżnorodności.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Zrozumienie, dlaczego niektóre miejsca na Ziemi dają schronienie dla dużo większej liczby gatunków, jest podstawowym celem nauki o bioróżnorodności. Badania w tej dziedzinie są teraz potrzebne pilniej niż kiedykolwiek, gdyż działalność człowieka zmienia rozkład zróżnicowania biologicznego. Finansowany ze środków UE projekt MADCLADES (Cladogenesis and niche evolution in Madagascan forests) miał na celu lepsze zrozumienie ewolucji zróżnicowania roślin w lasach tropikalnych. Naukowcy planowali zrekonstruować filogenezę wszystkich drzew palmowych na Madagaskarze, a poprzez to odpowiedzieć na wiele otwartych pytań dotyczących ewolucji roślin. Celem projektu MADCLADES było prześledzenie materiałów źródłowych w poszukiwaniu sposobów na badanie występowania "hiperróżnorodności" w tropikalnych lasach deszczowych za pomocą danych z zakresu ewolucji, a nowym wzorcowym regionem w tej metodologii została wyspa Madagaskar. W okresie od listopada 2014 r. do grudnia 2015 r. naukowcy przeprowadzili cztery wyprawy terenowe, odwiedzili 11 odległych obszarów gęsto porośniętych drzewami palmowymi, które znajdowały się na leśnych nizinach madagaskarskiego ekoregionu. Zebrali próbki DNA 79 gatunków drzew palmowych oraz mnóstwo próbek powiązanych, fotografii i innych danych. Podczas realizacji projektu zidentyfikowano pięć nieznanych wcześniej nauce gatunków, w tym trzy gatunki olbrzymiego drzewa palmowego, naturalnie występujących na wschodzie półwyspu Masoala. Ponadto naukowcy opracowali przewodnik po gatunkach drzew palmowych regionu Marojejy, głównie opisujący szlak górski często odwiedzany przez turystów. Próbki DNA są teraz przetwarzane, aby odtworzyć proces ewolucyjny palm Madagaskaru i uzyskać nowy obraz pochodzenia różnorodności lasów deszczowych. Wyniki te wzbogacą naszą podstawową wiedzę na temat dynamiki bioróżnorodności, co jest niezbędne do tego, by uporać się z aktualnymi problemami z ochroną bioróżnorodności.

Słowa kluczowe

Palmy, bioróżnorodność, Madagaskar, las, MADCLADES

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania