European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-28

Rail inspection by Flexible Electromagnetic Acoustic Transducer

Article Category

Article available in the following languages:

Zautomatyzowana inspekcja torów kolejowych

Naukowcy z UE opracowali ulepszony system umożliwiający automatyczne wykrywanie uszkodzeń torów kolejowych. Koncepcja wykorzystuje montowane w pojeździe zestawy nadajników i odbiorników elektromagnetycznych, współpracujących z systemami pozycjonowania i przetwarzania danych.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność
Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

Inspekcja torów kolejowych ma bardzo istotne znaczenie, gdyż pozwala zapobiegać uszkodzeniom i awariom szyn. Stosowane obecnie metody są jednak bardzo czasochłonne, drogie i nieskuteczne. W ramach projektu RIFLEX (Rail inspection by flexible electromagnetic acoustic transducer), finansowanego ze środków UE, opracowano ulepszony system inspekcji torów kolejowych. Montowane w pojeździe bezstykowe elektromagnetyczne przetworniki akustyczne (EMAT) okazały się skutecznym rozwiązaniem. Uczestnicy projektu RIFLEX dopracowali koncepcję, aby powiększyć skanowany obszar i poprawić szybkość przetwarzania sygnału. Zespół zbudował urządzenie składające się z par przetworników nadawczo-odbiorczych, mieszczących kilka modułów EMAT. Nadajnik przesyła falę akustyczną przez powierzchnię szyny, a odbiornik interpretuje zmiany odbieranego sygnału jako defekty. System RIFLEX wykorzystuje kilka głowic EMAT, dzięki czemu pozwala na inspekcję całej główki szyny. W pierwszej kolejności uczeni opracowali zintegrowany przetwornik nadawania i odbierania impulsów, wyposażony w mechanizm aktywnego określania położenia i sterowania. Moduł połączono z szybkim systemem przetwarzania sygnału, w którym znalazły się procesory typu Field-Programmable Gate Array oraz mikrokontrolery. Tym samym badacze zbudowali zintegrowany i w pełni sprawny prototyp, gotowy do użytku. System RIFLEX oznacza istotne usprawnienie systemów inspekcji szyn kolejowych. Dzięki niemu w Europie będzie można prowadzić dokładniejsze inspekcje i skutecznie zapobiegać awariom torów.

Słowa kluczowe

Inspekcja torów kolejowych, tory kolejowe, RIFLEX, przetwornik elektromagnetyczno-akustyczny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania