Skip to main content

Field Operational Test Networking and Data Sharing Support

Article Category

Article available in the folowing languages:

Testy FOT w zakresie udostępniania danych wkraczają w nową fazę

Testy prowadzone w warunkach eksploatacyjnych (FOT) to jeden z ostatnich kroków na długiej drodze przekształcania zaawansowanych zdobyczy technologicznych sektora transportowego z prototypu do produkcji seryjnej. Jednak nie są one tanie. Celem inicjatywy FOT-NET jest wspieranie innowacji poprzez udostępnienie istniejących wyników testów FOT wszystkim zainteresowanym stronom.

Transport i mobilność

Z dużą dozą pewności można założyć, że systemy informacji o pojeździe, w rodzaju tych używanych w samochodach autonomicznych, będą kształtować przyszłość branży motoryzacyjnej. Jednak zanim to nastąpi, technologie te muszą zostać dogłębnie sprawdzone podczas testów w warunkach eksploatacyjnych, nazywanych testami FOT, w których pewna liczba uczestników wypróbowuje nowy system lub usługę przez kilka miesięcy lub lat przed wprowadzeniem tego systemu lub usługi na rynek. Od 2008 roku Unia Europejska sfinansowała wiele testów FOT systemów informacji o pojeździe. „Najbardziej obiecujące prototypy i nowe produkty na rynku są testowane przez tysiące kierowców, zaś podczas tych testów gromadzona jest ogromną ilość danych dotyczących parametrów przejazdu i ruchu drogowego” – mówi Sami Koskinen, starszy naukowiec centrum badawczego VTT i koordynator projektu FOT-NET DATA (Field Operational Test Networking and Data Sharing Support). Aby nie tracić wyników z tych testów, społeczność FOT oraz Komisja Europejska zdecydowały się udostępnić je celem ponownego wykorzystania. Z tego powodu zainicjowano projekty FOT-NET, FOT-NET2, a teraz FOT-NET DATA, których zadaniem jest stworzenie powiązań między poszczególnymi testami FOT, zwiększenie ich widoczności, umożliwienie cross-learningu oraz opracowanie podręcznika metodycznego o nazwie FESTA. Najważniejszy cel: umożliwienie współpracy wszystkich zainteresowanych stron. „Niewielu naukowców jest w stanie zebrać fundusze niezbędne do przeprowadzenia testów z udziałem dużej grupy użytkowników” – wyjaśnia Koskinen. „Minimalny koszt testów FOT zwykle przekracza 200 000 euro; w rzeczywistości sięga on nawet kilku milionów potrzebnych na zakup i zainstalowanie sprzętu oraz zwerbowanie setek, jeśli nie tysięcy testujących dany produkt użytkowników”. Udostępniając dane z zakrojonych na dużą skalę testów szerszej społeczności, projekt FOT-NET umożliwia zainteresowanym stronom dysponującym dużo mniejszym budżetem – np. studentom piszącym prace dyplomowe – analizowanie tych informacji i stawianie bardziej szczegółowych pytań badawczych. „Do najbardziej udanych przykładów należą dane z badań stylu jazdy kierowców w warunkach rzeczywistych, w ramach których zgromadzono olbrzymią ilość filmów wideo z codziennej jazdy oraz danych z czujników. Dane te pomogą uporać się z problemami z komunikacją drogową dzięki zastosowaniu nowych technologii i rozwiązań projektowych” – dodaje Koskinen. Stanowiący kontynuację inicjatywy FOT-NET projekt FOT-NET DATA jako pierwszy zajął się testami najnowszych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów podłączonych do Internetu i autonomicznych. Jego celem było również rozszerzenie sieci FOT-NET poprzez nawiązanie współpracy z amerykańskim departamentem transportu (DOT) oraz japońskim ministerstwem MLIT oraz organizację wydarzeń na corocznym Światowym Kongresie ITS. Oprócz działań na arenie międzynarodowej uczestnicy projektu stworzyli też tzw. Ramowy Plan Udostępniania Danych (Data Sharing Framework) – zestaw wytycznych dotyczących zarządzania danymi i udostępniania ich w ramach pojedynczych projektów. Zestaw ten zawiera m.in. informacje o zapisach umożliwiających udostępnianie danych, które to zapisy należy zamieścić w umowach prawnych, oraz instrukcje dotyczące zachowania prywatności uczestników testów. Jednym z większych osiągnięć projektu FOT-NET DATA jest utworzenie katalogu online zawierającego dane zgromadzone podczas testów FOT. „Katalog ten pomoże rozpowszechnić zasoby oraz powiązane z nimi usługi. Będzie aktualizowany na bieżąco w ramach nowej inicjatywy CARTRE będącej kontynuacją kluczowych działań projektu FOT-NET” – podsumowuje Koskinen. Podczas warsztatów CARTRE omówione zostaną kwestie związane ze zautomatyzowaną jazdą oraz metody i plany międzynarodowej współpracy i harmonizacji przepisów.

Słowa kluczowe

FOT, FOT-NET, samochód autonomiczny, zautomatyzowany system wspomagania jazdy, współdzielenie danych, technologia, system informacji o pojeździe, mobilność

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania