European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-02-27

Article available in the following languages:

Państwa europejskie podpisują transgraniczne porozumienie w sprawie zwalczania spamu

Przedstawiciele 13 państw europejskich przystali na wykraczającą poza granice współpracę w kwestii przekazywania informacji i prowadzenia działań dochodzeniowych w ramach nowej inicjatywy, stworzonej w celu zwalczania poczty elektronicznej 'spam'. Dobrowolne porozumienie, kt...

Przedstawiciele 13 państw europejskich przystali na wykraczającą poza granice współpracę w kwestii przekazywania informacji i prowadzenia działań dochodzeniowych w ramach nowej inicjatywy, stworzonej w celu zwalczania poczty elektronicznej 'spam'. Dobrowolne porozumienie, które pozwoliło na przyjęcie wspólnej procedury w kwestii postępowania z transgranicznymi skargami na spam, zostało przygotowane przez Sieć Kontaktową Rządowych Organizacji Antyspamowych (Contact Network of Spam Enforcement Authorities-CNSA) - jedną z inicjatyw Komisji Europejskiej. Viviane Reding, Komisarz UE do spraw Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów, poparła porozumienie ale wezwała także pozostałe państwa członkowskie do jego podpisania. 'Władze wykonawcze w państwach członkowskich muszą być w stanie efektywnie zwalczać spam z innych krajów UE, nawet jeśli obecnie spora część spamu pochodzi spoza Unii. Jednocześnie pracujemy nad podjęciem współpracy z innymi krajami, tak na zasadach wzajemności jak i na forum międzynarodowym, np. w ramach OECD i Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej. Sygnatariusze porozumienia zobowiązali się podjąć 'wszelkie starania', aby móc odpowiednio zareagować na skargi w sprawie spam napływające od którejś ze stron porozumienia. Zapewnili, że lepsza współpraca pozwoli na zamknięcie wszelkich furtek wykorzystywanych przez spamerów. Państwa, które podpisały porozumienie to: Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Irlandia, Włochy, Litwa, Malta, Holandia i Hiszpania.

Kraje

Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Litwa, Malta, Niderlandy