European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-02-27

Article available in the following languages:

ESA zaryzykuje rozmieszczenie aparatury na Mars Express

Po ośmiu miesiącach badania możliwych konsekwencji tego przedsięwzięcia Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) podała datę rozmieszczenia kłopotliwego radaru MARSIS na pokładzie sondy Mars Express. MARSIS, radar podpowierzchniowy, skonstruowany w celu badania zbiorników wodnych ...

Po ośmiu miesiącach badania możliwych konsekwencji tego przedsięwzięcia Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) podała datę rozmieszczenia kłopotliwego radaru MARSIS na pokładzie sondy Mars Express. MARSIS, radar podpowierzchniowy, skonstruowany w celu badania zbiorników wodnych i jonosfery Marsa miał zostać ulokowany już w kwietniu 2004. Jednak tuż przed rozpoczęciem realizacji tego planu amerykański producent Astro Aerospace ostrzegł przed możliwością destruktywnego efektu "bicza" podczas dyslokacji 20-metrowych anten. Teraz, po ośmiu miesiącach symulacji komputerowych i analiz technicznych sprawdzających możliwość zniszczenia sondy i jej urządzeń, niezależna komisja inżynieryjna dała zielone światło dla wypuszczenia radaru. ESA zasugerowała pierwszy tydzień maja jako najbardziej prawdopodobny termin przeprowadzenia dyslokacji. Możliwe jest także tygodniowe przyspieszenie, jeśli przygotowania będą przebiegać szybciej niż planowano. Badania techniczne objęły kompleksowe symulacje komputerowe a także teoretyczne studia i testy podobnych urządzeń. Oceniano trwałość materiału, z którego skonstruowano anteny. W ten sposób komisja mogła przygotować kompletną analizę możliwych scenariuszy zderzenia, włączając ilość zużytej energii, właściwości materiału i fizyczne warunki panujące w przestrzeni kosmicznej. Według ESA: 'Komisja zaopiniowała, iż nie można wykluczyć ryzyka uderzenia w sondę, ale energia uderzenia byłaby wtedy bardzo mała a prawdopodobieństwo poważnych uszkodzeń bardzo niewielkie.' Według najczarniejszego scenariusza sam MARSIS mógłby zostać częściowo lub całkowicie zniszczony, ale ryzyko naruszenia innych urządzeń jest minimalne. Wczesne rozmieszczenie radaru jest z naukowego punktu widzenia bardzo pożądane. Od maja 2005 orbita Mars Express umożliwi prowadzenie za pomocą radaru pomiarów w najbardziej interesujących rejonach Czerwonej Planety.