Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-01

Article available in the following languages:

Badanie wykazuje brak zasobów w MŚP do rozwijania umiejętności pracowników

Jak wykazał sondaż przeprowadzony wśród specjalistów ds. technologii w Europie, i finansowany przez UE, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) zajmującym się technologiami brakuje niezbędnych zasobów umożliwiających rozwój ich pracowników. Badanie "Indic@tor" jest wynikiem ...

Jak wykazał sondaż przeprowadzony wśród specjalistów ds. technologii w Europie, i finansowany przez UE, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) zajmującym się technologiami brakuje niezbędnych zasobów umożliwiających rozwój ich pracowników. Badanie "Indic@tor" jest wynikiem czteroletniego projektu finansowanego w ramach priorytetu obejmującego technologie społeczeństwa informacyjnego (IST) piątego programu ramowego (5. PR). Analiza była koordynowana przez Uniwersytet w Twente w Holandii, a jej przedmiotem były holenderskie MŚP, jak również firmy z Wielkiej Brytanii, Norwegii, Niemiec, Polski, Włoch i Grecji. Jej głównym celem było zbadanie możliwości rozwijania kwalifikacji pracowników zajmujących się technologiami w okresie ich aktywności zawodowej. Ponad 2000 specjalistów oraz przedstawicieli kadry kierowniczej reprezentujących sektor technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) wypełniło specjalnie przygotowany kwestionariusz Indic@tor. Wyniki ujawniły wyraźne różnice w poziomie edukacji, satysfakcji z pracy oraz możliwości rozwoju pracowników w różnych krajach. Jednakże pomimo występujących różnic między krajami, wyłonił się ogólny profil pracowników europejskiego sektora TIK. Większość cieszy się zadowalającym stanem zdrowia, jest dobrze wykształcona i ma dobre stosunki ze swoimi zwierzchnikami. Chociaż respondenci odpowiadali, że są stosunkowo zadowoleni ze swojej pracy, a ich zajęcia oferują znaczne możliwości kształcenia się, to uważają oni, że w obydwu obszarach sytuację można jeszcze poprawić. Bardziej alarmujące, być może, było odkrycie, że w MŚP z europejskiego sektora TIK brakuje niezbędnych funduszy do rozwoju kapitału ludzkiego i nie ma w nich kultury rozwijania umiejętności pracowników. W celu przezwyciężenia tych niedostatków, partnerzy Indic@tor opracowali szereg praktycznych zaleceń zarówno dla pracowników, jak i firm w celu rozszerzenia szans zatrudnienia dla pracowników sektora TIK. Zgodnie z zaleceniami, specjaliści ds. technologii TIK mogą rozwijać własne możliwości zatrudnienia poprzez dalsze kształcenie, uzyskiwanie doświadczenia w zarządzaniu, kreowanie pozytywnych i rozwojowych relacji z bezpośrednimi przełożonymi, nabieranie biegłości w jednej dziedzinie, a dopiero potem poświęcanie się kolejnemu obszarowi wiedzy oraz tworzenie sieci z osobami z innych organizacji i własnego przedsiębiorstwa. W zaleceniach podkreśla się również często pomijany związek między dobrym stanem zdrowia a sukcesem zawodowym. Tymczasem pracodawcy powinni wprowadzić systemy zarządzania zasobami ludzkimi, które zwiększą możliwości rozwijania kwalifikacji, cechujące pracę sektorze TIK, zwiększą ilość dostępnego czasu i okazji do przyswajania nowych umiejętności i zastosowań, ułatwią współdziałanie między specjalistami TIK w różnych działach przedsiębiorstw i zapewnią możliwość uzyskania doświadczeń w nadzorowaniu i zarządzaniu. W ramach projektu Indic@tor zalecenia te przekazano za pośrednictwem serii warsztatów i konferencji specjalistom i przedstawicielom kadry zarządzającej z sektora TIK, europejskim decydentom politycznym, ekspertom ds. szkoleń, stowarzyszeniom związanym z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi oraz naukowcom. Pełny, końcowy raport, jak również wyniki dotyczące poszczególnych krajów, zostały udostępnione na stronie poświęconej projektowi.

Kraje

Niemcy, Grecja, Włochy, Niderlandy, Norwegia, Polska, Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły