Skip to main content

PREDICT

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe oprogramowanie do analizy sieci neuronowej mózgu stwarza możliwość spersonalizowanego leczenia depresji

Przewiduje się, że do roku 2030 zaburzenia depresyjne stanowić będą główną przyczynę pogorszenia stanu zdrowia mieszkańców UE. Nowe oprogramowanie ma za zadanie pomóc spersonalizować plany leczenia z korzyścią dla pacjentów i systemów opieki zdrowotnej.

Zdrowie

Już w roku 2030 depresja stanowić będzie najczęstszą przyczynę pogorszenia stanu zdrowia mieszkańców UE, jak wynika z prognozy Światowej Organizacji Zdrowia. Mimo to leczenie zaburzeń depresyjnych (MDD) pozostaje takie samo od dziesięcioleci i sprowadza się do stosowania metody prób i błędów, gdzie nawet dwie trzecie pacjentów nie osiąga w pełni satysfakcjonujących wyników. Mając to na uwadze, w finansowanym w ramach programu HORYZONT 2020 projekcie PREDICT starano się ocenić zainteresowanie opracowaniem nowego oprogramowania, które mogłoby pomóc wybrać optymalne leczenie dla pacjentów z rozpoznanymi zaburzeniami depresyjnymi. Przewidywanie właściwego leczenia PREDICT to narzędzie analityczne oparte na chmurze, które ocenia prawdopodobieństwo odpowiedzi pacjenta na dane leczenie poprzez identyfikowanie konkretnych wzorców sygnałów elektrycznych w mózgu za pośrednictwem zapisów elektroencefalograficznych (EEG). Oprogramowanie opracowała firma biotechnologiczna elminda mająca swoją siedzibę w Izraelu, która obecnie jest w posiadaniu 61 patentów i największej na świecie własnej bazy danych ujednoliconych zapisów EEG. Narzędzie w sposób nieinwazyjny rejestruje aktywność kory mózgowej w czasie, gdy pacjent odpoczywa lub wykonuje proste zadania wykorzystujące funkcje poznawcze, co w zapisie przyjmuje formę potencjałów wywołanych (ERP). Narzędzie wykorzystuje technologię analizy sieci mózgowej (BNATM) opracowaną przez firmę elminda, aby przenieść te dane na odpowiednie mapy aktywności mózgu i połączeń neuronowych. Zaawansowane algorytmy kompilują dane w formie raportu PREDICT wykorzystującego system ocen, który pozwala określić prawdopodobieństwo odpowiedzi pacjenta na dane leczenie. Różne raporty są przygotowywane w czasie rzeczywistym dla pacjenta i lekarza i dostarczane za pośrednictwem komputera lub tabletu. Następnie lekarze mogą wykorzystać te informacje podczas podejmowania decyzji dotyczącej leczenia. Wpływ pola magnetycznego Najnowszym odkryciem w dziedzinie leczenia zaburzeń depresyjnych jest opracowanie metody przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS), nieinwazyjnej techniki wykorzystującej pole magnetyczne w celu zmiany aktywności korowej. Technika ta dała obiecujące wyniki u niektórych pacjentów, w szczególności tych, którzy nie wykazywali silnej odpowiedzi na leczenie farmakologiczne. Narzędzie PREDICT ocenia skuteczność zarówno TMS, jak i psychofarmakologicznych leków przeciwdepresyjnych z różnych grup, a także czas do wystąpienia odpowiedzi na leczenie. Dzięki temu narzędzie PREDICT umożliwia lekarzom przepisanie od razu najskuteczniejszego leczenia. Narzędzie to może również przyspieszyć wdrażanie metody TMS w UE, które dotąd przebiega wolno. Spersonalizowane plany leczenia mogą zwiększyć skuteczność i skrócić proces terapeutyczny zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy, jednocześnie zmniejszając obciążenie finansowe systemów opieki zdrowotnej w UE. Przyspieszenie powolnego wdrażania nowej metody leczenia Zespół firmy elminda przeprowadził w Izraelu studium wykonalności i badanie rynku dotyczące potencjału komercyjnego ich produktu i prowadził rozmowy z lekarzami i specjalistami ds. regulacyjnych w kilku krajach europejskich. „Badanie obejmowało analizę rynku leczenia zaburzeń depresyjnych, zidentyfikowanie konkurentów działających na skalę lokalną i globalną, gromadzenie informacji zwrotnych od płatników prywatnych i publicznych, specjalistów ds. opieki zdrowotnej, neurologów i psychiatrów”, mówi dr Ziv Peremen, wiceprezes ds. rozwiązań medycznych w firmie elminda. „Wierzymy, że narzędzie PREDICT ma potencjał zrewolucjonizowania rynku opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie pacjentom z zaburzeniami depresyjnymi optymalnego planu leczenia oraz wyższego odsetka remisji, a także szybszego jej uzyskiwania”, dodaje. Ukończywszy pierwszą fazę projektu, firma elminda przygotowuje się do drugiej fazy, która również będzie finansowana w ramach unijnego programu „Horyzont 2020”. Na tym etapie głównym celem będzie walidacja narzędzia w warunkach klinicznych oraz uzyskanie dopuszczenia do obrotu przez organy regulacyjne. Przedstawiciele firmy mają nadzieję, że sprzedaż na terenie UE rozpocznie się już w 2021 r. „Narzędzie PREDICT to obietnica lepszej opieki medycznej dla pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi oraz znacznego obniżenia obciążenia finansowego dla społeczeństwa”, dodaje dr Peremen.

Słowa kluczowe

PREDICT, zdrowie, depresja, leczenie, mózg, EEG, algorytmy, finansowanie, prognozy, TMS

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania