CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Automation as accepted and trustful teamMate to enhance traffic safety and efficiency

Article Category

Article available in the following languages:

Człowiek + możliwości maszyny = bezpieczniejsza i bardziej wydajna jazda

Automatyzacja w samochodach osobowych osiąga coraz większy stopień, jednak sukces jej wdrożenia na skalę komercyjną jest w dużej mierze uzależniony od kilku czynników. Jednym z najważniejszych jest to, w jaki sposób systemy komunikują się i współpracują z ludźmi znajdującymi się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pojazdu.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność

Pojazdy charakteryzujące się wysokim poziomem automatyzacji wymagają optymalizacji interakcji między człowiekiem i maszyną, zanim zostaną wprowadzone na rynek, aby mogły skutecznie zapewniać bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego. „Zarówno kierowcę, jak i automatyczne systemy należy postrzegać jako zespół, który realizuje wspólne zadanie, jakim jest kierowanie pojazdem. Ponoszą bowiem wspólną odpowiedzialność za bezpieczną, oszczędną i wygodną jazdę z punktu A do punktu B”, twierdzi dr Andreas Luedtke, koordynator finansowanego przez UE projektu AutoMate. Współpraca automatycznych systemów i kierowców zwiększa bezpieczeństwo Głównym celem projektowania systemów nie jest tak naprawdę opracowanie wyłącznie systemu zautomatyzowanej jazdy, lecz przede wszystkim opracowanie sposobów współpracy pomiędzy maszyną i kierowcą w celu znajdywania rozwiązań w trudnych i złożonych sytuacjach. „W ramach projektu AutoMate powstanie niezawodny system zautomatyzowanej jazdy, który użytkownicy będą w stanie zrozumieć, który zaakceptują, któremu nauczą się ufać i który zaczną regularnie używać”, zauważa dr Luedtke. Wizja projektu obejmuje opracowanie nowatorskiego systemu interakcji i współpracy pomiędzy kierowcą i systemami automatyzacji, który umożliwi osiągnięcie maksymalnego potencjału systemów zautomatyzowanej jazdy i ich komercyjne wykorzystanie. „Wykorzystana koncepcja opiera się na postrzeganiu i projektowaniu systemów automatyzacji jako zrozumiałych i współpracujących z kierowcą towarzyszy lub członków zespołu”, wyjaśnia. Członkowie konsorcjum projektowego opracowują koncepcję samochodu TeamMate w celu zwiększenia bezpieczeństwa poprzez wykorzystanie mocnych stron zarówno systemów zautomatyzowanej jazdy, jak i kierowców. W związku z tym zajmują się prowadzeniem badań oraz opracowaniem innowacji dotyczących siedmiu czynników technicznych umożliwiających realizację projektu – od platformy czujników i komunikacji po narzędzie do oceny ryzyka online. W ramach projektu prowadzone są również prace nad trzema prototypami, które posłużą do sprawdzenia bezpieczeństwa, wydajności oraz skuteczności technologii opracowanych przez zespół TeamMate w różnych warunkach i sytuacjach. Powiązane innowacje zostaną zintegrowane i wdrożone w kilku symulatorach pojazdów i prawdziwych pojazdach w celu dokonania oceny, zaprezentowania postępów oraz weryfikacji rezultatów podczas testów w rzeczywistych warunkach drogowych. Członkowie konsorcjum projektowego opracowali ramy pozwalające na ogólne zrozumienie sposobu współpracy kierowcy oraz systemów zautomatyzowanej jazdy w pojeździe TeamMate, a także tego, w jaki sposób rozwiązanie poradzi sobie z wyzwaniami czekającymi na nie w ruchu drogowym. W tym celu naukowcy opracowali scenariusze i przypadki zastosowania związane z koncepcją pojazdu, dotyczące przede wszystkim sytuacji, w których kierowca wymaga wsparcia ze strony systemów automatyzacji w zakresie bezpieczeństwa, wygody i wydajności jazdy, a także sytuacji odwrotnych, w których to elektroniczny system osiąga granice możliwości i wymaga wsparcia kierowcy. Opracowane scenariusze i przypadki zastosowania kładą także duży nacisk na okoliczności i sytuacje, w których kontrola nad zadaniami związanymi z prowadzeniem pojazdu musi zostać przejęta przez kierowcę lub elektronikę, a także sytuacje, w których automat uczy się od kierowcy. Członkowie zespołu dopracowali i zdefiniowali nowe wymagania oraz określili pełną specyfikację architektury systemu TeamMate. Zaktualizowane wymagania pozwolą na usprawnienie komponentów oprogramowania systemu i rozszerzą zakres funkcjonalności każdego z nich. Dotychczas pierwsza wersja prototypu rozwiązania TeamMate została wdrożona na symulatorach jazdy, a naukowcy dokonują oceny jego osiągnięć w stosownych scenariuszach. Demonstracja możliwości automatyzacji pojazdów Po przygotowaniu podstawowych pojazdów zespół skupia się na opracowaniu pojazdów demonstracyjnych, które pozwolą na ocenę korzyści płynących z systemu AutoMate z punktu widzenia bezpieczeństwa, akceptowalności oraz użyteczności. „Naszym celem jest wykorzystanie tych prototypów ponownie po zakończeniu projektu w celu wyposażenia systemów wysoce zautomatyzowanej jazdy w możliwości współpracy pomiędzy człowiekiem i maszyną. Projekt AutoMate dąży do opracowania złożonego systemu zautomatyzowanej jazdy opartego na zaawansowanych interakcjach pomiędzy człowiekiem i samochodem”, podsumowuje dr Luedtke. „Nie chcemy wyeliminować całkowicie kierowców – dążymy jedynie do zmiany ich roli, dzięki czemu będą mogli skupić się przede wszystkim na zwiększaniu bezpieczeństwa, w przeciwieństwie do tradycyjnych podejść do automatyzacji pojazdów”. Zespół zajmie się również potencjalnymi przeszkodami, a także barierami prawnymi, problemami związanymi z prywatnością oraz normalizacją.

Słowa kluczowe

AutoMate, kierowca, jazda, samochód, TeamMate, bezpieczeństwo, system zautomatyzowanej jazdy, prototyp, pojazd zautomatyzowany, kierowca-automatyzacja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania