European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Janez Potočnik deklaruje obronę budżetu ERC

Komisarz ds. nauki i badań naukowych Janez Potočnik ostrzegł negocjatorów, aby podczas dyskusji budżetowych prowadzonych w związku z siódmym programem ramowym (7. PR) nie zmniejszali środków przeznaczonych dla Europejskiej Rady ds. Badań (ERC), i wyjaśnił powody, dla których R...

Komisarz ds. nauki i badań naukowych Janez Potočnik ostrzegł negocjatorów, aby podczas dyskusji budżetowych prowadzonych w związku z siódmym programem ramowym (7. PR) nie zmniejszali środków przeznaczonych dla Europejskiej Rady ds. Badań (ERC), i wyjaśnił powody, dla których Rada zamierza finansować "badania przekraczające granice wiedzy", raczej niż "badania podstawowe". ERC rozpocznie finansowanie projektów badawczych w ramach 7. PR. W opinii komisarza Potočnika uzasadnieniem istnienia takiej instytucji jest fakt, że "kraje, w których prowadzone są najnowocześniejsze badania są najlepiej przygotowane do utrzymania i podniesienia jakości życia swych obywateli i swej pozycji w świecie". - Są najbardziej predestynowane do tworzenia najnowocześniejszych sektorów przemysłu i usług oraz generowania aktywów intelektualnych przynoszących długoterminowe korzyści - dodał. Ale działanie ERC to coś więcej niż tylko finansowanie badań naukowych. Rada umożliwi badaczom odnajdywanie nowych szans i kierunków badań, pozwalając im na odejście od priorytetów wyznaczonych przez polityków. Odnosząc się do budżetu Rady Janez Potočnik powiedział, że choć Komisja zaproponowała średnio nieco ponad jeden miliard euro rocznie w ciągu najbliższych siedmiu lat, wielkość środków nie jest jeszcze zagwarantowana. Propozycja Komisji przewiduje stopniowy wzrost budżetu ERC w trakcie siedmioletniego okresu realizacji 7. PR, od 300 milionów euro w 2007 r. do 1,7 miliarda euro w 2013 r. Ale jak powiedział komisarz Potočnik, "Uzgodnienie stanowiska jest zawsze łatwiejsze przed rozpoczęciem poważnych dyskusji budżetowych". - Zagrożenia zawsze pojawiają się w końcowej fazie negocjacji politycznych, kiedy ujawniają się różnice interesów, a strategie negocjacyjne zmieniają się w grę na przetrzymanie przeciwnika. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku "niepowiązanej" działalności, jaką prowadzi ERC, która nie jest przyporządkowania do określonego sektora. Komisarz był w bojowym nastroju: - Powiem tylko jedno - jeżeli jest sprawa, o którą warto walczyć, jest to właśnie ta sprawa. Sukces ERC w bardzo dużym stopniu zależy od jej masy krytycznej i dlatego tak ogromne znaczenie ma skupienie uwagi innych instytucji […] na tej kwestii aż do samego końca dyskusji - powiedział. - [...] ERC nie można uważać jedynie za mechanizm finansowania "badań podstawowych" w tradycyjnym znaczeniu tego terminu - powiedział komisarz. Stosuje on raczej określenie "badania przekraczające granice wiedzy" zamiast "badania podstawowe", w celu wyraźnego wyróżnienia roli ERC, a także nadania Radzie "konotacji z XXI wiekiem", w kontraście do "zniewolenia dynamiką badań naukowych połowy XX wieku". Komisarz podkreślił, że Rada zajmie się również finansowaniem badań w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Mówiąc o powiązaniach między obszarami badań naukowych, które wcześniej były wyraźnie rozdzielone - a jest to temat poruszany zwykle w kontekście nanobiotechnologii - Janez Potočnik zaproponował, aby ERC mogła finansować również badania związane z religią w połączeniu z teoriami sieci. Dałoby to możliwość poszerzenia wiedzy o źródłach terroryzmu. Komisarz Potočnik wskazał na szereg dziedzin, w których Europa pozostaje w tyle za konkurencją, ale z przekonaniem mówił o tym, że ERC jest w stanie przezwyciężyć obecne słabości. - ERC z pewnością nie jest panaceum, ale patrząc z perspektywy strukturalnej stanowi być może najważniejsze pojedyncze lekarstwo na słabe strony Europy w zakresie badań naukowych o wysokiej jakości, w nowych, szybko rozwijających się dziedzinach - powiedział. Europejscy naukowcy są niezbyt często cytowani w publikacjach naukowych, w porównaniu z ich kolegami ze Stanów Zjednoczonych, i choć Europa zajmuje silną pozycję w takich dziedzinach, jak chemia, fizyka, matematyka i medycyna, jej osiągnięcia w nowo powstających obszarach, takich jak biotechnologia i nanotechnika, są słabsze. - Co się dzieje? - pyta komisarz. - Europa jako całość wydaje się mieć problemy z wyborem i wspieraniem nowych i wpływowych dziedzin badań, zarządzaniem ich szybkim, jakościowym wzrostem oraz połączeniem tych działań z wysoką jakością. Pomoc udzielana przez ERC będzie polegała na organizowaniu otwartych i bezpośrednich konkursów o środki finansowe wśród najlepszych badaczy w Europie, co podniesie ich aspiracje i osiągnięcia. Jak wynika z raportu przygotowanego przez ekonomistów i specjalistów w dziedzinie polityki naukowej, projekty będą wybierane z dużo większej grupy niż ma to miejsce na poziomie krajowym, co spowoduje podniesienie ogólnego poziomu oczekiwań, a następnie osiągnięć. Konkurencyjna struktura finansowania, pozwalająca na elastyczność nie zawsze charakteryzującą inne metody wsparcia finansowego, doprowadzi do ukierunkowania funduszy na najbardziej obiecujące nowe dziedziny. Jako źródło finansowania o międzynarodowej renomie, ERC podniesie status i rangę europejskich badań przekraczających granice wiedzy. Janez Potočnik wykorzystał swe przemówienie, wygłoszone w brytyjskiej London School of Economics (LSE), aby podziękować Wielkiej Brytanii za wsparcie dla sprawy ERC i znaczenia badań w ogóle w trakcie przewodniczenia UE w 2005 r. Pogratulował też społeczności badaczy sukcesu, jakim jest urzeczywistnienie ERC. Po upływie zaledwie trzech i pół roku od podjęcia pierwszych dyskusji o ERC Rada cieszy się pełnym poparciem Komisji, państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego. - Nie należy niedoceniać skali tego osiągnięcia. Stanowi ono świadectwo zarówno zdolności europejskiego środowiska badawczego do zmobilizowania się w odpowiedzi na kluczowe wyzwania, jak również sprawności mechanizmów Wspólnoty w podejmowaniu szybkiego i skutecznego działania zwiększającego wsparcie dla badań przekraczających granice wiedzy w całej Europie - powiedział komisarz.

Powiązane artykuły