CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Niemiecki sektor non-profit wymaga pelnego finansowania udzialu w projektach UE

Niemieckie prywatne organizacje badawcze typu non-profit podjęły współpracę w kwestii opracowania uwag do nadchodzącego siódmego programu ramowego (7. PR), dotyczących zwłaszcza proponowanych zasad uczestnictwa. Dokument podsumowujący wzywa do wprowadzenia środków, które uła...

Niemieckie prywatne organizacje badawcze typu non-profit podjęły współpracę w kwestii opracowania uwag do nadchodzącego siódmego programu ramowego (7. PR), dotyczących zwłaszcza proponowanych zasad uczestnictwa. Dokument podsumowujący wzywa do wprowadzenia środków, które ułatwiałyby udział organizacji non-profit, w tym zwiększenie dofinansowania. "Obecnie istniejące możliwości finansowania 50 procent kosztów są niewystarczające, ponieważ o ile pokrycie pozostałych kosztów własnymi środkami, bez finansowania instytucjonalnego, jest często nierealistyczne w przypadku organizacji non-profit , w niemieckim prawie istnieją bardzo ograniczone możliwości pozyskania koniecznego współfinansowania z zysków pochodzących z działalności związanych z pozostałymi projektami" - czytamy w raporcie. Brak środków finansowych powoduje, że udział tego typu organizacji w projektach, w których poziom dofinansowania ze strony Komisji nie sięga 100 procent, jest niezwykle utrudniony. Według tej opinii stan taki prowadzi do "wykluczenia istotnej części wiedzy specjalistycznej i kompetencji, będącej do dyspozycji w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA)". W propozycji dla 7. PR przewiduje się maksymalny udział UE w wysokości 75 procent kosztów poniesionych przez takie organizacje. Autorzy dokumentu odnoszą się pozytywnie do tej oferty, bowiem stanowi to wzrost w porównaniu do 50-procentowego dofinansowania ustalonego dla 6. PR. "Tym niemniej zrównanie mechanizmów finansowania uniwersytetów i prywatnych organizacji badawczych typu non-profit nie zapewnia jednakowych możliwości dofinansowania, które przeciwdziałałyby wykluczeniu z Europejskiej Przestrzeni Badawczej - stwierdzają autorzy. Drugie zalecenie dotyczy przedkładania dokumentów urzędowych i innych informacji. Przy składaniu propozycji, organizacje badawcze dostarczają sprawozdania finansowe i wiele innych dokumentów. Takie dokumenty należy przedstawić przy każdorazowym składaniu propozycji, co dla wielu potencjalnych uczestników stanowi administracyjne obciążenie. Dlatego sugeruje się utworzenie bazy danych dla wszystkich dokumentów, do której miałyby dostęp służby Komisji. W opinii nawołuje się również do poprawy instrumentów finansowania kosztów rozpowszechniania. "W treści umów często wymaga się, by środki rozpowszechniania były wdrożone po zakończeniu projektu, następuje to zatem po upływie okresu, za który zwracane są koszty. Konieczne jest więc zastosowanie dofinansowania powiązanego z wynikami - czytamy w dokumencie. Inne zalecenia dotyczą finansowania szkoleń i rozpowszechniania informacji w ukierunkowanych projektach badawczych (STREP), intepretacji wytycznych finansowych, eliminowania luk finansowych między projektami, zapewnienia neutralności zarządzania programami oraz wspierania integracji europejskiej.

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły