Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Euratom dołącza do międzynarodowej inicjatywy w dziedzinie badań jądrowych

Jak ogłoszono w dniu 11 maja, Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom) formalnie przystąpiła do międzynarodowego porozumienia ramowego na rzecz współpracy badawczej i opracowania systemów energii jądrowej czwartej generacji. Porozumienie ramowe jest programem Międzyna...

Jak ogłoszono w dniu 11 maja, Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom) formalnie przystąpiła do międzynarodowego porozumienia ramowego na rzecz współpracy badawczej i opracowania systemów energii jądrowej czwartej generacji. Porozumienie ramowe jest programem Międzynarodowego Forum "Generation IV" (GIF), platformy międzynarodowej współpracy badawczej utworzonej styczniu 2000 r. z inicjatywy amerykańskiego Departamentu Energii w celu badania innowacyjnych koncepcji systemów energii jądrowej służących sprostaniu przyszłym wyzwaniom energetycznym. Systemy energii jądrowej czwartej generacji reprezentują szereg technologii związanych z reaktorami jądrowymi, które mogłyby być wdrożone do 2030 r. Pierwsza i druga generacja reaktorów zaspokajała zapotrzebowanie na intensywną produkcję energii po niskich kosztach i przy możliwym do zaakceptowania poziomie bezpieczeństwa, a trzecia generacja została stworzona po wypadkach w Three Mile Island i w Czarnobylu i koncentrowała się na wyższym poziomie bezpieczeństwa. Choć te istniejące projekty zapewniają niezawodne dostawy energii elektrycznej na wielu rynkach, zwolennicy czwartej generacji twierdzą, że jej wdrożenie skutkować będzie znaczną poprawą opłacalności, bezpieczeństwa, niezawodności i zrównoważenia w stosunku do obecnie działających reaktorów. Przystępując do GIF wszystkie zainteresowane organizacje badawczo-rozwojowe (B+R) i branżowe w państwach członkowskich, jak również w krajach powiązanych z ramowymi programami badawczymi Euratom, będą mogły uczestniczyć w konkretnych projektach GIF z dziedziny B+R, budując w ten sposób kompentencje i wiedzę oraz zdobywając informacje na temat zagadnień związanych z techniką i bezpieczeństwem następnej generacji systemów reaktorów jądrowych. Euratom dołącza do dziesięciu innych członków GIF, mianowicie Argentyny, Brazylii, Francji, Japonii, Kanady, Korei Południowej, RPA, Szwajcarii, USA i Wielkiej Brytanii, z Agencją Energii Nuklearnej OECD i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w charakterze stałych obserwatorów. Wspólne Centrum Badawcze (WCB) Komisji Europejskiej zostało wytypowane jako "czynnik wdrażający" porozumienie ramowe i będzie reprezentantem Euratom w GIF. Forum zidentyfikowało kilka obszarów priorytetowych, w których mają przebiegać prace przygotowawcze i wdrożeniowe do 2030 r. Obejmują one opracowanie reaktorów wysokotemperaturowych (VHTR), reaktorów prędkich chłodzonych gazem (GFR) i reaktorów prędkich chłodzonych sodem (SFR).