Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Przemysł kosmiczny rozpoczyna starania o wspólną inicjatywę technologiczną

W 2005 r. europejski przemysł kosmiczny i przemysł obronny wydatkowały łącznie około 12,6 miliarda euro na badania i zdecydowanie opowiadają się za utworzeniem wspólnej inicjatywy technologicznej w trakcie realizacji siódmego programu ramowego (7. PR). W dniu 17 maja odbyła ...

W 2005 r. europejski przemysł kosmiczny i przemysł obronny wydatkowały łącznie około 12,6 miliarda euro na badania i zdecydowanie opowiadają się za utworzeniem wspólnej inicjatywy technologicznej w trakcie realizacji siódmego programu ramowego (7. PR). W dniu 17 maja odbyła się doroczna konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłów Lotniczego i Obronnego (ASD). Europejski przemysł kosmiczny, przemysł bezpieczeństwa i obrony są silne i rozwijają się. W 2005 r. odnotowały obroty na poziomie 113 miliardów euro i zatrudniały 614 000 pracowników - o 13 000 osób więcej niż w roku poprzednim. - B+R [badania i rozwój] nadal pozostają głównym czynnikiem pobudzającym rozwój naszego sektora, a w 2005 r. ich wartość wyniosła 12,6 miliarda euro - oznajmił Tom Enders, przewodniczący ASD. - Aby jednak pozostać konkurencyjnym i opracowywać nowe produkty, należy zintensyfikować B+T [badania i technologie]. Wzmocnienie konkurencyjności naszego sektora nadal pozostaje kluczowym zagadnieniem i ASD z zadowoleniem przyjmuje wsparcie ze strony władz UE oraz zachęca je do przeznaczenia również w przyszłości znacznych środków budżetowych dla tego sektora - dodał. Członkowie ASD zadeklarowali duże zainteresowanie wspólnymi inicjatywami technologicznymi - nowymi instrumentami, jakie mają być wprowadzone w planowanym siódmym programie ramowym (7. PR). Będą one udoskonaloną formą obecnych platform technologicznych. Podczas organizowanej niedawno konferencji, komisarz ds. nauki i badań naukowych Janez Potočnik powiedział, że wspólne inicjatywy technologiczne są zdolne do "urzeczywistnienia określonej części lub całości europejskiej platformy technologicznej". Główne cele wspólnych inicjatyw technologicznych są następujące: zapewnienie spójnej realizacji europejskich prac badawczych, skoncentrowanie wysiłków na kluczowych projektach w celu pobudzenia europejskiej konkurencyjności oraz ukierunkowanie inwestycji badawczo-rozwojowych na uzyskanie rozwiązań możliwych do zastosowania i wprowadzenia na rynek. W swym dokumencie roboczym Komisja Europejska przedstawiła sześć obszarów, w których utworzenie wspólnych inicjatyw technologicznych może być zasadne, przy zastosowaniu takich kryteriów, jak znaczenie strategiczne, dowód generowania wartości dodanej dla UE, istnienie długoterminowego zaangażowania sektora, a także adekwatność - lub jej brak - już istniejących instrumentów wspólnotowych. Jednym z tych obszarów jest "aeronautyka i transport powietrzny". Biorąc pod uwagę wspomniany dokument roboczy, ASD zorganizowało w dniu 16 maja warsztaty, podczas których przedstawiciele przemysłu omawiali utworzenie wspólnej inicjatywy technologicznej pod nazwą "Czyste Niebo". "Zadaniem liderów zainteresowanych sektorów jest udowodnienie, że opracowane strategiczne plany badawcze spełniają szczegółowe kryteria warunkujące powstanie wspólnej inicjatywy technologicznej, oraz że ich wdrożenie doprowadzi do konkretnych wyników, które pozytywnie wpłyną na konkurencyjność przemysłową Europy", czytamy w dokumencie Komisji. W przypadku jej utworzenia, wspólna inicjatywa technologiczna Czyste Niebo będzie "oceniała, projektowała, budowała i testowała liczne narzędzia walidacji technologii, które dadzą sektorowi siłę do znacznie szybszego wprowadzania na rynek produktów bardziej ekologicznych i innowacyjnych", powiedział François Gayet, sekretarz generalny ASD. W warsztatach wzięło udział blisko 100 przedstawicieli przemysłu, ośrodków badawczych i uniwersytetów. Trzon grupy na rzecz wspólnej inicjatywy technologicznej Czyste Niebo stanowi obecnie zespół dziewięciu firm: AgustaWestland, Airbus, Alenia Aeronautica, Dassault Aviation, Eurocopter, Liebherr Aerospace, Rolls Royce, Safran i Thales.