Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Teleskop Europejskiego Obserwatorium Południowego znajduje trzy nowe planety

Naukowcy Europejskiego Laboratorium Południowego (ESO) w Chile ogłosili odkrycie nowego układu planetarnego, złożonego z trzech planet podobnych do Neptuna, odległych o 41 lat świetlnych. Odkrycie to, ich zdaniem, stanowi "kamień z Rosetty" w zrozumieniu sposobu powstawania pl...

Naukowcy Europejskiego Laboratorium Południowego (ESO) w Chile ogłosili odkrycie nowego układu planetarnego, złożonego z trzech planet podobnych do Neptuna, odległych o 41 lat świetlnych. Odkrycie to, ich zdaniem, stanowi "kamień z Rosetty" w zrozumieniu sposobu powstawania planet. Przez dwa lata astronomowie z Obserwatorium badali HD 69830, gwiazdę o masie mniejszej od Słońca, ale jeszcze widoczną dla oka, znajdującą się w gwiazdozbiorze Rufy. Przy użyciu spektrografu do poszukiwania planet na podstawie pomiarów prędkości radialnych o bardzo wysokiej dokładności (HARPS), połączonego z teleskopem ESO, odkryli obecność trzech "niewielkich ciał" krążących wokół gwiazdy macierzystej. Dwie wewnętrzne planety wydają się być złożone głównie ze skał, natomiast w przypadku trzeciej zdaniem astronomów jądro prawdopodobnie składa się ze skał i lodu otoczonych powłoką gazu. Wszystkie trzy planety mają jednakową masę porównywalną z masą Neptuna. Choć planety te trudno uznać za podobne do Ziemi ze względu na ich wielkość, ich masa jest bowiem 18 razy większa, zewnętrza planeta jest położona blisko wewnętrznej krawędzi strefy nadającej się do zamieszkania, w której na powierzchni może występować woda w stanie ciekłym. - Już z tego powodu układ ten jest wyjątkowy - mówi Willy Benz, współautor artykułu opublikowanego w "Nature". Astronomowie zaobserwowali również obecność pasa asteroidów, kolejną cechę wspólną nowo odkrytego układu i naszego Układu Słonecznego. - Układ planetarny wokół HD 69830 stanowi kamień z Rosetty dla naszego zrozumienia sposobu tworzenia się planet - ocenił Michel Mayor, główny specjalista ds. badań HARPS. - Bez wątpienia to pomoże nam w lepszym poznaniu ogromnej różnorodności obserwowanej od chwili odkrycia pierwszej planety poza Układem Słonecznym 11 lat temu.

Kraje

Chile