Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

UE i Stany Zjednoczone podpisują porozumienie zachęcające studentów do większej mobilności

Podczas szczytu UE-Stany Zjednoczone, który odbył się 21 czerwca w Wiedniu w Austrii, przedstawiciele Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych odnowili program współpracy w dziedzinie wyższego wykształcenia i kształcenia zawodowego. Nowe porozumienie zawarte na osiem lat, kt...

Podczas szczytu UE-Stany Zjednoczone, który odbył się 21 czerwca w Wiedniu w Austrii, przedstawiciele Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych odnowili program współpracy w dziedzinie wyższego wykształcenia i kształcenia zawodowego. Nowe porozumienie zawarte na osiem lat, które umacnia liczący 10 lat program współpracy, ma na celu pobudzenie i zwiększenie wymiany studentów pomiędzy UE i Stanami Zjednoczonymi oraz wprowadzenie nowych programów, takich jak wspólny dyplom (Transatlantic Degree). W latach 2006-2013 Komisja Europejska zamierza przeznaczyć na ten program 45 milionów euro, co ułatwi 6 000 studentów z UE i Stanów Zjednoczonych skorzystanie z możliwości wymiany w jego ramach. Porozumienie podpisały: komisarz ds. stosunków zewnętrznych i europejskiej polityki sąsiedztwa Benita Ferrero-Waldner, austriacka minister spraw zagranicznych pełniąca obowiązki przewodniczącej Rady Ursula Plassnik i amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice. W przemówieniu wygłoszonym podczas uroczystości podpisania komisarz Ferrero-Waldner powiedziała: - Jestem bardzo zadowolona z nowego podpisanego dzisiaj porozumienia, umacniającego długoletnią ścisłą współpracę pomiędzy UE i Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie wyższego wykształcenia i kształcenia zawodowego. Stwarza ono naszym studentom możliwość odbycia studiów po drugiej stronie Atlantyku. - Te niesłychanie cenne doświadczenia wniosą znaczny wkład w stosunki pomiędzy naszymi obywatelami, ułatwiając nam wzajemne zrozumienie i podnosząc wzajemną świadomość na temat naszych kultur, języków i instytucji - dodała. Nowy program obejmuje następujące zagadnienia: - wspólne projekty konsorcjów, wspieranie instytucji UE i Stanów Zjednoczonych w opracowywaniu wspólnych programów studiów, umożliwiających studentom i kadrze przekroczenie Atlantyku; - projekty doskonałości w mobilności, zapewniające finansowe wsparcie konsorcjom w UE i w Stanach Zjednoczonych prowadzącym wymiany studenckie, które mogą się wykazać rekordowym poziomem doskonałości we współpracy transatlantyckiej; - środki ukierunkowane na politykę, z myślą o wychwyceniu różnic w dziedzinie wyższego wykształcenia i kształcenia zawodowego oraz promowaniu dyskusji dotyczących uznawania kwalifikacji i dyplomów; - program Schumana-Fullbrighta przyznawania stypendiów wysoko kwalifikowanym specjalistom w celu podjęcia studiów lub kształcenia po drugiej stronie Atlantyku, w dziedzinach o szczególnym znaczeniu dla stosunków pomiędzy UE i Stanami Zjednoczonymi.

Powiązane artykuły