Skip to main content

Article Category

Wywiad

Article available in the folowing languages:

Nowy serwis ERAWATCH usprawni kształtowanie polityki w zakresie nauki w Europie

Pod koniec tego roku zostanie uruchomiony nowy serwis, który umożliwi decydentom politycznym i naukowcom bezpośrednie porównanie systemów badań, programów i polityk w różnych krajach za jednym kliknięciem myszki. Serwis internetowy pod nazwą ERAWATCH będzie prowadzony wspólnie...

Pod koniec tego roku zostanie uruchomiony nowy serwis, który umożliwi decydentom politycznym i naukowcom bezpośrednie porównanie systemów badań, programów i polityk w różnych krajach za jednym kliknięciem myszki. Serwis internetowy pod nazwą ERAWATCH będzie prowadzony wspólnie przez Dyrekcję Generalną ds. Badań Naukowych i Wspólne Centrum Badawcze (WCB) we współpracy z CORDIS. Jest on finansowany z unijnego programu ramowego w dziedzinie badań. W rozmowie z serwisem CORDIS Wiadomości w trakcie ESOF2006 Patrice Laget, Dyrektor Jednostki Wspierającej ERA (SERA) w Instytucie Perspektywicznych Studiów Technologicznych (IPST) Wspólnego Centrum Badawczego, wyjaśnił założenia projektu. - Kiedy obserwuje się politykę naukową w Europie, często brakuje materiałów - powiedział. - W 2003 IPST powołał Jednostkę SERA w celu zbierania i analizowania materiałów na temat wyników programów. Naszą rolą jest wspieranie kształtowania polityki i ściśle współpracujemy z Dyrekcjami Generalnymi, np. ds. Badań Naukowych i Przedsiębiorstw. Największym wyzwaniem dla zespołu Patrice’a Lageta był brak ujednoliconych danych. Niektóre państwa członkowskie UE dysponują bardzo dobrymi danymi, natomiast inne dysponują niewieloma, a metody gromadzenia danych są różne w różnych krajach. Z tego powodu trudno jest porównywać kraje lub uzyskać ogólny obraz polityk w dziedzinie badań naukowych w Europie. Jednak taki obraz ma istotne znaczenie, jeśli Europejska Przestrzeń Badawcza ma działać skutecznie, to tu właśnie ma pomóc ERAWATCH. Po raz pierwszy wiarygodne, ujednolicone informacje na temat systemów badań naukowych wszystkich 25 państw członkowskich UE oraz innych krajów uczestniczących w programach ramowych, jak również USA, Chin i Japonii, będą dostępne w jednym miejscu. Informacje dostępne w ERAWATCH będą obejmowały przegląd polityk każdego kraju w dziedzinie badań naukowych, najnowsze wiadomości, najświeższe dokumenty, wyjaśnienia dotyczące działania systemów, szczegóły programów badawczych, informacje o agencjach finansujących, wyniki badań i wskaźniki takie jak wydatki, publikacje i patenty. W ten sposób decydenci polityczni będą mogli porównać nakłady i wyniki systemu i wykorzystać te informacje do planowania lepszych polityk naukowych na wszystkich szczeblach. Użytkownicy będą mogli korzystać z informacji na poziomie kraju albo porównywać dane z całej UE. - Można zapytać o podatki i politykę fiskalną w odniesieniu do badaczy naukowych. Wiele rządów przyznaje ulgi podatkowe na badania naukowe. Można zobaczyć, co się robi we wszystkich krajach, o ile się robi i porównać to - powiedział Patrice Laget. IPST korzystał ze wspólnego szablonu do zbierania informacji. Każdy kraj będzie miał dwustronicowe sprawozdanie z podstawowymi informacjami. Zaprojektowano szereg bardziej szczegółowych szablonów w celu przedstawienia informacji dotyczących dokumentów poświęconych polityce, agencji finansujących i programów badawczych. Mogą one zawierać datę rozpoczęcia programu, treść, środki finansowe itp. Zorganizowanie ERAWATCH było długim i skomplikowanym procesem. Po raz pierwszy zaproponowała to Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych już w 2003 r. Klucz do sukcesu systemu to jego interaktywność. - Kiedy stanie się dostępny publicznie, nie będzie doskonały - zastrzegł Patrice Laget. - Ale liczymy, że uwagi użytkowników pozwolą usprawnić system. Tymczasem zespół osób testujących pomaga IPST usunąć wiele drobnych niedociągnięć. Według Patrice’a Lageta opinie dotyczące treści i ilości informacji były dobre, a teraz dopracowuje się funkcjonalność serwisu, aby ułatwić wyszukiwanie. Wersja ogólnodostępna pojawi się w Internecie we wrześniu. Głównymi docelowymi adresatami ERAWATCH są osoby decydujące o polityce w dziedzinie nauki, badań naukowych, technologii i innowacji. Jednak dyrektor jednostki spodziewa się, że badacze również będą z niego chętnie korzystać, aby dowiedzieć się o możliwościach finansowania w innych krajach, także badacze spoza UE zainteresowani w uzyskaniu informacji, co tutaj się dzieje. - ERAWATCH będzie dobry dla Europy - skomentował Patrice Laget. - Wykaże reszcie świata, że badania w Europie są na dobrym poziomie i że mamy skuteczny system badań naukowych.