Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Komisarz Potočnik apeluje o udoskonalenie procedury oceniającej kwestie etyczne związane z badaniami nad komórkami macierzystymi

Komisarz UE ds. nauki i badań naukowych Janez Potočnik zaapelował do Europejskiej Grupy ds. Etyki w Nauce i Nowych Technologiach (EGE) o wydanie opinii na temat możliwości udoskonalenia obecnej procedury oceniania kwestii etycznych związanych z badaniami nad ludzkimi embrional...

Komisarz UE ds. nauki i badań naukowych Janez Potočnik zaapelował do Europejskiej Grupy ds. Etyki w Nauce i Nowych Technologiach (EGE) o wydanie opinii na temat możliwości udoskonalenia obecnej procedury oceniania kwestii etycznych związanych z badaniami nad ludzkimi embrionalnymi komórkami macierzystymi. W 2000 r. EGE wydała opinię, która stała się podstawą ścisłych wytycznych etycznych dotyczących badań nad ludzkimi embrionalnymi komórkami macierzystymi, sformułowanych w szóstym programie ramowym (6. PR). - Ta opinia okazała się właściwa, ponieważ pozwoliła Komisji na wdrożenie finansowania tych badań w sposób możliwy do przyjęcia dla większości naukowców, a także - co jest równie ważne - dla większości państw członkowskich, o czym świadczy 100-procentowy sukces w uzyskiwaniu zgody na finansowanie takich badań przedstawianych do indywidualnego zatwierdzania - powiedział członkom EGE Janez Potočnik na spotkaniu w Brukseli 12 lutego. Komisarz podkreślił, że sama procedura dotycząca kwestii etycznych, chociaż surowa i czasami uciążliwa, okazała się bardzo skuteczna. Janez Potočnik powiedział, że teraz, kiedy rozpoczyna się realizacja 7. PR, nadszedł czas oceny tej procedury i zaapelował do EGE o wydanie opinii w sprawie działań podejmowanych podczas oceniania kwestii etycznych w ramach obecnego systemu. - Jest wiele aspektów tej procedury, które obecnie nie są ustalone szczegółowo i właśnie tam Państwa wskazówki będą niezwykle cenne - zauważył. Podobnie jak w 6. PR, finansowanie badań nad embrionalnymi komórkami macierzystymi będzie się nadal odbywać na podstawie analizy każdego pojedynczego przypadku. W niektórych obszarach z budżetu 7. PR nie wpłyną żadne środki finansowe. Należą do nich klonowanie ludzi do celów reprodukcyjnych, badania zmierzające do modyfikacji dziedzictwa genetycznego ludzi, które mogłyby prowadzić do powstania zmian dziedzicznych, oraz badania zmierzające do tworzenia ludzkich embrionów wyłącznie w celach badawczych lub do pozyskiwania komórek macierzystych. Każdy wniosek w sprawie projektu w ramach 7. PR będzie poddany surowej ocenie etycznej i zawsze będą przestrzegane reguły obowiązujące w każdym kraju biorącym udział w projekcie. - Państwa opinia na ten temat ma ogromne znaczenie dla poprawy jakości, szczegółowości analizy, dokładności i przezroczystości procedury, którą kieruje się Komisja przy podejmowaniu decyzji o finansowaniu konkretnego badania i która musi charakteryzować się najwyższymi standardami jakości i etycznych środków ochronnych - skomentował komisarz. - Im lepsze będą nasze procedury i zasady (co oznacza także rzeczywistą ochronę bez zbędnej biurokracji), tym większa szansa, że zainspiruje to resztę świata do podobnych działań - powiedział.