Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Europa prześciga USA we współpracy uczelni z przemysłem

W ogólnoeuropejskim badaniu wykazano, że europejska współpraca między przemysłem a uczelniami wyższymi przewyższa analogiczną współpracę w USA. W badaniu, zrealizowanym przez ProTon Europe i sfinansowanym w ramach inicjatywy UE Gate2Growth, porównuje się informacje pochodzące...

W ogólnoeuropejskim badaniu wykazano, że europejska współpraca między przemysłem a uczelniami wyższymi przewyższa analogiczną współpracę w USA. W badaniu, zrealizowanym przez ProTon Europe i sfinansowanym w ramach inicjatywy UE Gate2Growth, porównuje się informacje pochodzące z uczelnianych biur transferu wiedzy, należących do Europejskich Organizacji Badań Publicznych, z danymi na temat transferu danych z Amerykańskiego Stowarzyszenia Menedżerów ds. Technologii na Uczelniach Wyższych (AUTM). Z badania wynika, że wartość zleconych badań w Europie przekracza w 2005 r. analogiczną wartość w USA. Wynosiła ona 2,8 miliarda euro w Europie, w porównaniu z 2,1 miliarda w USA. W raporcie zauważa się jednakże, że ta przewaga jest równoważona przez większe zaawansowanie transferu technologii w USA, opartego o patenty i licencje. Według autorów raportu, Europa tradycyjnie wykazuje podejście do badań oparte na współpracy, z udziałem mniejszych spółek przemysłowych. Przekonują oni, że efektem tej tradycji jest siła programów ramowych, jak na przykład bieżącego siódmego programu ramowego UE (7PR) w dziedzinie badań i rozwoju. Natomiast w USA większe i obdarzone większą zdolnością do absorpcji spółki są mniej zależne od współpracy. W badaniu wskazuje się, że niemal 25 procent instytucji badawczych włączających się w transfer wiedzy z przemysłem nie posiada patentów na własność intelektualną. Zwraca się uwagę na wysokie koszty patentów w Europie, gdzie średni wydatek badawczy na patent wynosi 4 miliony euro za wniosek patentowy, a około 11 milionów euro na patent za rozszerzenie jego obowiązywania na skalę międzynarodową. W rezultacie liczba składanych wniosków patentowych w Europie jest o jedną piątą niższa niż w USA. Autorzy raportu sugerują, że polityka na szczeblu zarówno krajowym, jak i unijnym powinna koncentrować się na tworzeniu skutecznego i łatwo dostępnego systemu patentowego w Europie. Z badania wynika też, że liczba tworzonych spółek typu spin-off w Europie jest porównywalna z USA, lecz ich sukces wydaje się być zależny od warunków rynkowych, kontekstu i kapitału podwyższonego ryzyka. Nie były one zależne od działań samych organizacji badawczych na etapie początkowego tworzenia. ProTon Europe jest ogólnoeuropejską siecią biur ds. technologii powiązanych z publicznymi organizacjami badawczymi i uczelniami wyższymi. Sieć tę wspiera Komisja Europejska jako część inicjatywy Gate2Growth.